Handlingar om föräldraalienation

Uppenbar Pseudonym gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Socialstyrelsen

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Uppenbar Pseudonym

Till Socialstyrelsen,

När jag sökte på "alienation" nu på er hemsida nämns det endast i ett enda dokument som är publicerad 2009 från IMS som forskar på det sociala området.
Det är mycket anmärkningsvärt. Se https://www.socialstyrelsen.se/sok/?q=Al...

Jag undrar därför:
* är föräldraalienation något ni har i uppdrag att arbeta med?
* Vad ingår i detta arbete och finns en tydlig instruktion från Regeringen om hur arbetet ska bedrivas och redovisas?
* Finns en vedertagen definition av begreppet?

Jag vill gärna ha tillgång till alla utredningar, riktlinjer, handböcker, föreskrifter och statistik om föräldraalienation.

Bakgrund:
Barn far illa överallt i Sverige när socialtjänster över hela landet i dagsläget inte verkar klara av att utreda eller upptäcka föräldraalienation.

Domstolar dömer till barnets nackdel när inte våra myndigheter klarar av att göra rättssäkra utredningar om barn som är drabbade av föräldraalienation.

Socialstyrelsen verkar ha det övergripande ansvaret på det sociala området i Sverige så ni borde rimligtvis ha öga på den här bollen. Har ni det?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Glad, Johan, Socialstyrelsen

Hej
Socialstyrelsen har inte/har inte haft några uppdrag som handlar om föräldraalienation. Socialstyrelsen har därför inte publierat några utredningar, handböcker, föreskrifter eller statistik om begreppet. Huruvida det finns en vedertagen definition av begreppet är inget som vi kan uttala oss om. Du kan läsa mer om de termer och begrepp som Socialstyrelsen ansvarar för i vår termbank. https://termbank.socialstyrelsen.se/#res...

Vänliga hälsningar
Johan Glad

.....................................................................
Johan Glad
Forskare

SOCIALSTYRELSEN
Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten
Kunskapsutveckling
106 30 Stockholm
Växel 075-247 30 00
www.socialstyrelsen.se

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2108 e-postadress]>
Skickat: den 13 januari 2024 15:07
Till: Socialstyrelsen <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Handlingar om föräldraalienation

Till Socialstyrelsen,

När jag sökte på "alienation" nu på er hemsida nämns det endast i ett enda dokument som är publicerad 2009 från IMS som forskar på det sociala området.
Det är mycket anmärkningsvärt. Se https://scanmail.trustwave.com/?c=24420&...

Jag undrar därför:
* är föräldraalienation något ni har i uppdrag att arbeta med?
* Vad ingår i detta arbete och finns en tydlig instruktion från Regeringen om hur arbetet ska bedrivas och redovisas?
* Finns en vedertagen definition av begreppet?

Jag vill gärna ha tillgång till alla utredningar, riktlinjer, handböcker, föreskrifter och statistik om föräldraalienation.

Bakgrund:
Barn far illa överallt i Sverige när socialtjänster över hela landet i dagsläget inte verkar klara av att utreda eller upptäcka föräldraalienation.

Domstolar dömer till barnets nackdel när inte våra myndigheter klarar av att göra rättssäkra utredningar om barn som är drabbade av föräldraalienation.

Socialstyrelsen verkar ha det övergripande ansvaret på det sociala området i Sverige så ni borde rimligtvis ha öga på den här bollen. Har ni det?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://scanmail.trustwave.com/?c=24420&...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med http://scanmail.trustwave.com/?c=24420&a... Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2108 e-postadress]

Är [Socialstyrelsen e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Socialstyrelsen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://scanmail.trustwave.com/?c=24420&...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. http://scanmail.trustwave.com/?c=24420&a... möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av http://scanmail.trustwave.com/?c=24420&a... samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://scanmail.trustwave.com/?c=24420&...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------