Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Linda Korhonen vänligen logga in och låt alla veta.

Fråga till Justitiekanslern med anledning av hos Arbetsmiljöverket icke hörsammad begäran om att få ut en anmälan av Trafikverket för brott mot arbetsmiljölagen och visselblåsarlagen

Vi väntar på Linda Korhonen för att läsa de senaste svaren och uppdatera deras statusar.

Till Justitiekanslern,

För exakt en månad sedan, 15 januari, skrev jag i detta ärende på Handlingar.se https://handlingar.se/request/anmalan_av...
”Jag fick i helgen veta att Trafikverket 24 mars 2023 ska ha anmälts av en privatperson för Arbetsmiljöverket för brott mot arbetsmiljölagen och visselblåsarlagen. Jag begär nu av Arbetsmiljöverket att få ut den anmälan. Finns bilagor begär jag också dom. Jag begär också att få Arbetsmiljöverkets svar på anmälan och också eventuell annan dokumentation i ärendet. Också ärendets status idag önskar jag bli informerad om.”

Då Arbetsmiljöverket trots en senare påminnelse från mig fortfarande tio dagar senare inte ens hade kvitterat min begäran begärde jag här via Handlingar.se den 25 januari en intern granskning av deras hantering av min begäran. Detta framgår också av ärendet som jag har länkat i början. Det har nu gått ytterligare 21 dagar utan att Arbetsmiljöverket har gett ifrån sig ett endaste livstecken.

Min fråga till JK är nu: Jag anser att Arbetsmiljöverket begår lagbrott genom att fullständigt ignorera min begäran. Oavsett frågan om eventuellt lagbrott så anser jag att deras nonchalans är oacceptabel. Vilken är Justitiekanslerns bedömning?

Av tillgänglig information inklusive hänvisningar här på Handlingar.se framgår att den som inlämnade anmälan av Trafikverket med rubrik ungefär som min egen nu till Arbetsmiljöverket 24 mars 2023 heller inte har fått något svar. Detta trots 5 påminnelser enligt offentliggjord uppgift från anmälaren i en grupp om visselblåsning på Facebook.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Linda Korhonen

no-reply@justitiekanslern.se,

Justitiekanslern har tagit emot ditt meddelande.

Det här är en automatisk bekräftelse som inte går att svara på.

Information om hur Justitiekanslern behandlar dina personuppgifter hittar
du här:
[1]https://www.jk.se/om-oss/personuppgiftsb...

Med vänlig hälsning

Registrator Justitiekanslern

 

References

Visible links
1. https://www.jk.se/om-oss/personuppgiftsb...

Till Justitiekanslern,

Det har nu gått över 3 månader och det enda jag fått som svar av er är en automatisk mottagningsbekräftelse. Man blir ju lite uppgiven om hur det funkar och hur obetydlig man verkar vara för staten.

Okej att hantera ärendet som Arbetsmiljöverket gjort?

Med vänlig hälsning,

Linda Korhonen

no-reply@justitiekanslern.se,

Justitiekanslern har tagit emot ditt meddelande.

Det här är en automatisk bekräftelse som inte går att svara på.

Information om hur Justitiekanslern behandlar dina personuppgifter hittar
du här:
[1]https://www.jk.se/om-oss/personuppgiftsb...

Med vänlig hälsning

Registrator Justitiekanslern

 

References

Visible links
1. https://www.jk.se/om-oss/personuppgiftsb...

Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Linda Korhonen vänligen logga in och låt alla veta.