Uppenbar Pseudonym

Till Socialdepartementet,

Jag skulle vilja begära ut en lista i maskinläsbart format om möjligt med alla uppdrag som upprättats sen ni började registrera dem i datorer.

Tex https://www.regeringen.se/regeringsuppdr...

För varje rad/uppdrag skulle jag vilja veta följande:
* diarienummer
* url tex den ovan
* titel
* datum
* url till pdf tex https://www.regeringen.se/contentassets/...
* länk till arkiv (tex om riksarkivet eller annat arkiv har flera detaljer vill vi veta identifieraren/urlen på dokumentet hos dem)

Syftet är att ladda upp datan på Wikidata.org så den kan länkas från andra objekt i grafen tex dokument från Riksdagen, offentliga utredningar, m.m.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Ylva Qvarnström, Socialdepartementet

Hej Uppenbar Pseudonym! Din begäran enligt nedan har inkommit till
Regeringskansliet. Handläggning av ärendet har påbörjats. Med vänlig
hälsning

 

 

 

Ylva Qvarnström

Socialdepartementet

Regeringskansliet

103 33 Stockholm

 

Till Socialdepartementet,

 

 

 

Jag skulle vilja begära ut en lista i maskinläsbart format om möjligt med
alla uppdrag som upprättats sen ni började registrera dem i datorer.

 

 

 

Tex
[1]https://www.regeringen.se/regeringsuppdr...

 

 

 

För varje rad/uppdrag skulle jag vilja veta följande:

 

* diarienummer

 

* url tex den ovan

 

* titel

 

* datum

 

* url till pdf tex
[2]https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

 

* länk till arkiv (tex om riksarkivet eller annat arkiv har flera detaljer
vill vi veta identifieraren/urlen på dokumentet hos dem)

 

 

 

Syftet är att ladda upp datan på Wikidata.org så den kan länkas från andra
objekt i grafen tex dokument från Riksdagen, offentliga utredningar, m.m.

 

 

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om

 

villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Uppenbar Pseudonym

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[3]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

References

Visible links
1. https://www.regeringen.se/regeringsuppdr...
2. https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...
3. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...