Malcolm George Mclane

Dear Municipality of Eskilstuna,

Please supply a copy of the contract signed with SVT for the hosting of "Mello" in Eskilstuna, 2024. This contract should also include costs charged to SVT.

Yours faithfully,

Mally Mclane

info@eskilstuna.se, Eskilstuna kommun

Tack för att du kontaktat oss!

 

Vi har tagit emot ditt mail och kommer att återkomma till dig så snart vi
kan.

Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: [2024Eskilstuna19429]
Ärendebeskrivning: Dear Municipality of Eskilstuna, Please supply a copy
of the contract signed with SVT for the hosting of "Mello" in Eskilstuna,
2024. This contract should also include costs charged to SVT. Yours
faithfully, Mally Mclane
------------------------------------------------------------------- Please
use this email address for all replies to this request:
[Registrators #2129 e-postadress] Is [Eskilstuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
the wrong address for Freedom of Information requests to Municipality of
Eskilstuna? If so, please contact us using this form:
https://handlingar.se/en/change_request/...
Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:
https://handlingar.se/en/help/officers Please note that in some cases
publication of requests and responses will be delayed. If you find this
service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to
us from your organisation's FOI page.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

Info@visiteskilstuna.se,

Hej,

Det finns inte finns något kontrakt med SVT gällande Melodifestivalen.

 

 

 

Från: [e-postadress] <[e-postadress]>
Skickat: den 8 februari 2024 10:32
Till: [e-postadress]
Ämne: VB: [2024Eskilstuna19429] för kännedom

 

Med vänlig hälsning
Charlotte

Eskilstuna direkt

016-710 10 00

[1][e-postadress]
Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna

Besöksadress: Värjan Alva Myrdals gata 5
[2]eskilstuna.se

Vi gör Eskilstuna - tillsammans

 

Från: Malcolm George Mclane <[3][Registrators #2129 e-postadress]>
Skickat: den 6 februari 2024 20:06
Till: FOI requests at Municipality of Eskilstuna
<[4][Eskilstuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Freedom of Information request - Contract and costs agreed by SVT

Dear Municipality of Eskilstuna,

Please supply a copy of the contract signed with SVT for the hosting of
"Mello" in Eskilstuna, 2024. This contract should also include costs
charged to SVT.

Yours faithfully,

Mally Mclane

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[5][Registrators #2129 e-postadress]

Is [6][Eskilstuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling] the wrong address for Freedom of
Information requests to Municipality of Eskilstuna? If so, please contact
us using this form:
[7]https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:
[8]https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Please note that in some cases publication of requests and responses will
be delayed.

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...
3. mailto:[Registrators #2129 e-postadress]
4. mailto:[Eskilstuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[Registrators #2129 e-postadress]
6. mailto:[Eskilstuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...
8. https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Info@visiteskilstuna.se,

Hej,

Det finns inget kontrakt med SVT gällande Melodifestivalen.

 

 

Från: [e-postadress] <[e-postadress]>
Skickat: den 8 februari 2024 10:32
Till: [e-postadress]
Ämne: VB: [2024Eskilstuna19429] för kännedom

 

Med vänlig hälsning
Charlotte

Eskilstuna direkt

016-710 10 00

[1][e-postadress]
Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna

Besöksadress: Värjan Alva Myrdals gata 5
[2]eskilstuna.se

Vi gör Eskilstuna - tillsammans

 

Från: Malcolm George Mclane <[3][Registrators #2129 e-postadress]>
Skickat: den 6 februari 2024 20:06
Till: FOI requests at Municipality of Eskilstuna
<[4][Eskilstuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Freedom of Information request - Contract and costs agreed by SVT

Dear Municipality of Eskilstuna,

Please supply a copy of the contract signed with SVT for the hosting of
"Mello" in Eskilstuna, 2024. This contract should also include costs
charged to SVT.

Yours faithfully,

Mally Mclane

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[5][Registrators #2129 e-postadress]

Is [6][Eskilstuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling] the wrong address for Freedom of
Information requests to Municipality of Eskilstuna? If so, please contact
us using this form:
[7]https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:
[8]https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Please note that in some cases publication of requests and responses will
be delayed.

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...
3. mailto:[Registrators #2129 e-postadress]
4. mailto:[Eskilstuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[Registrators #2129 e-postadress]
6. mailto:[Eskilstuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...
8. https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Malcolm George Mclane

Till [email address],

I am confused then. The Kommun sent it to you and you say there is no contract.

How do you control the use of the Volvo CE Arena, services provided, costs incurred etc?

Thanks.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Malcolm George Mclane

Info@visiteskilstuna.se,

Hej! 

Vad roligt att du skriver till oss. Vi svarar på dina frågor måndag -
fredag 10:00 - 16:00 helgfria vardagar, samt 10:00 -14:00 dag före röd
dag.  

I Eskilstuna har vi 19 [1]InfoPoints där du kan hämta turistkartor och
broschyrer samt få hjälp med enklare frågor om Eskilstuna. 

Med vänliga hälsningar 
Eskilstuna Tourist Information
Destination Eskilstuna
[2]https://www.facebook.com/VisitEskilstuna/
Läs mer om varumärket Eskilstuna och vårt gemensamma
kommunikationskoncept: eskilstunaevolution.se

Hello! 

Thank you for contacting us. We answer your questions Monday - Friday
10:00 - 16:00 on weekdays, and 10:00-14:00 on days before public holidays.
 

Did you know that we have 19 [3]InfoPoints where you can get tourist maps
and brochures as well as receive assistance with simpler questions about
Eskilstuna.

Kindest Regards
Eskilstuna Tourist Information
Destination Eskilstuna
[4]https://www.facebook.com/VisitEskilstuna/

References

Visible links
1. https://visiteskilstuna.se/bra-att-veta/...
https://visiteskilstuna.se/bra-att-veta/...
2. https://www.facebook.com/VisitEskilstuna/
3. https://visiteskilstuna.se/eng/visiteski...
https://visiteskilstuna.se/eng/visiteski...
4. https://www.facebook.com/VisitEskilstuna/

Info@visiteskilstuna.se,

1 Bilaga

Hej,

Det finns inget avtal med SVT utan det är Live Nation som ansvarar för rättigheterna och det är Live Nation som vi som värdstad har tecknat avtal med för genomförandet av Melodifestivalen 2024. Bifogas som pdf.

Allt gott,

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Malcolm George Mclane <[Registrators #2129 e-postadress]>
Skickat: den 8 februari 2024 12:22
Till: [e-postadress]
Ämne: Re: Sv: [2024Eskilstuna19429] för kännedom

Till [e-postadress],

I am confused then. The Kommun sent it to you and you say there is no contract.

How do you control the use of the Volvo CE Arena, services provided, costs incurred etc?

Thanks.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Malcolm George Mclane

visa citerade sektioner