Begäran om att ta del av tidigare tentor och lösningar

emma gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Linköpings universitet

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Linköpings universitet hade inte den begärda informationen.

Till Linköpings universitet,

Jag vill ta del av tidigare tentor (inkl. lösningsförslag) i kursen 702G08 "Redovisning och redovisningsrätt" för de tre senaste åren.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Emma

Till Linköpings universitet,

Hej,
Jag har lämnat en begäran om att ta del av tidigare tentor och löningar, som jag inte har fått återkoppling från. Enligt lag ska jag ha fått återkoppling angående detta senast 19 April.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Emma

Johan Järleby, Linköpings universitet

Hej Emma!

 

Jag fick ett ärende till mig gällande tentor för kursen 702G08.

 

Kursen 702G08 har endast funnit i 1 år, den ges för andra gången nu under
VT23. På kursen ges det 2 olika tentor, respektive tentan ges vid 3
tillfällen. Det finns alltså 6 tentor att ta del av. Lösningsförslag har
jag inga att tillgå. Tentorna kan skickas till studerande expeditionen för
IEI som sköter försäljning samt utlämning.

 

Önskar du ta del av detta så kan jag skicka materialet till
studerandeexpeditionen på IEI som sköter försäljningen. Avgiften, om jag
minns rätt, ser ut enligt nedan:
första 10 sidorna är gratis, fr.om med sida 11 är det en startavgift på
50kr och 2kr/sida.

 

Återkom med svar till mig om du önskar detta material så ska jag förbereda
det samt meddela expeditionen.

 

Med vänlig hälsning

Johan Järleby
Administratör & Studierektorsstöd

[1]Linköpings universitet
Institution för ekonomisk och industriell utveckling, IEI
Avdelningen för Företagsekonomi

581 83 Linköping

Telefon: 013-28 18 38

Besök oss gärna på: [2]liu.se

 

När du skickar e-post till Linköpings universitet innebär detta att
Linköpings universitet behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur
detta går till på [3]https://liu.se/artikel/integritetspolicy...

 

 

References

Visible links
2. liu.se
https://liu.se/
3. https://liu.se/artikel/integritetspolicy...