Avtal och dokumentering kring direktupphandlingar av presentkort 2014-2017 för kommunanställda

Rebecka Tomasson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Södertälje kommun

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Södertälje kommun,

I samband med min masteruppsats inom offentlig förvaltning analyserar jag olika direktupphandlingar av kommuner. Jag skulle därför vilja få ut avtalen och dokumenteringen av: Södertäljes fyraåriga julklappsavtal (2014–2017) med centrumförening om köp av minst 5 000 presentkort à max 250 kronor styck, samt dokumentering av dessa. Köpet har förmedlats genom det kommunala upphandlingsbolaget Telge Inköp AB.

Detta fick en del medial uppmärksamhet, och om det därför finns någon intern granskning av avtalen begär jag ut även dem.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Rebecka Tomasson.

Sodertalje kommun, Södertälje kommun

Hej.
Jag har mottagit din begäran och vidaresänt den till ansvariga.

Med vänlig hälsning

Anneli Leini
Huvudregistrator
Stadskansliet
_______________________________
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Tel: 08-523 015 30
E-post: [e-postadress]
Webb: www.sodertalje.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Rebecka Tomasson <[Registrators #1457 e-postadress]>
Skickat: den 20 februari 2023 17:08
Till: Sodertalje kommun <[Södertälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Avtal och dokumentering kring direktupphandlingar av presentkort 2014-2017 för kommunanställda

Varning - Detta mail kommer från en extern källa. Var extra varsam med länkar och bifogade filer.

Till Södertälje kommun,

I samband med min masteruppsats inom offentlig förvaltning analyserar jag olika direktupphandlingar av kommuner. Jag skulle därför vilja få ut avtalen och dokumenteringen av: Södertäljes fyraåriga julklappsavtal (2014–2017) med centrumförening om köp av minst 5 000 presentkort à max 250 kronor styck, samt dokumentering av dessa. Köpet har förmedlats genom det kommunala upphandlingsbolaget Telge Inköp AB.

Detta fick en del medial uppmärksamhet, och om det därför finns någon intern granskning av avtalen begär jag ut även dem.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om

villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Rebecka Tomasson.

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1457 e-postadress]

Är [Södertälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Södertälje kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Behandling av personuppgifter: I Södertälje kommun hanterar vi en mängd olika personuppgifter. På sodertalje.se/gdpr hittar du information om detta.

Tomas Cansu (Ksk), Södertälje kommun

2 Bilagor

Hej Rebecka,

 

Översänder Södertälje kommuns julklappsavtal för åren 2014-2017 enligt
önskemål. Beträffande dokumentation av avtalet så bifogas även
underliggande offertförfrågan. Det har inte genomförts någon intern
granskning av avtalet. Utlämnandet av dessa handlingar medför inga
kostnader för dig.

 

Mvh

Tomas Cansu

HR-controller

HR-avdelningen

_______________________________

Södertälje kommun

151 89 Södertälje

 

Tel: 08-523 036 38

E-post: [1][e-postadress]

Webb: [2]www.sodertalje.se

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Rebecka Tomasson <[3][Registrators #1457 e-postadress]>

Skickat: den 20 februari 2023 17:08

Till: Sodertalje kommun <[4][Södertälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Avtal och dokumentering
kring direktupphandlingar av presentkort 2014-2017 för kommunanställda

 

Varning - Detta mail kommer från en extern källa. Var extra varsam med
länkar och bifogade filer.

 

Till Södertälje kommun,

 

 

 

I samband med min masteruppsats inom offentlig förvaltning analyserar jag
olika direktupphandlingar av kommuner. Jag skulle därför vilja få ut
avtalen och dokumenteringen av: Södertäljes fyraåriga julklappsavtal
(2014–2017) med centrumförening om köp av minst 5 000 presentkort à max
250 kronor styck, samt dokumentering av dessa. Köpet har förmedlats genom
det kommunala upphandlingsbolaget Telge Inköp AB.

 

 

 

Detta fick en del medial uppmärksamhet, och om det därför finns någon
intern granskning av avtalen begär jag ut även dem.

 

 

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om

 

villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Rebecka Tomasson.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[5]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

 

[6][Registrators #1457 e-postadress]

 

 

 

Är [7][Södertälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Södertälje kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[8][e-postadress]:

 

[9]https://handlingar.se/change_request/new...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[10]https://handlingar.se/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

Behandling av personuppgifter: I Södertälje kommun hanterar vi en mängd
olika personuppgifter. På sodertalje.se/gdpr hittar du information om
detta.

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.sodertalje.se/
3. mailto:[Registrators #1457 e-postadress]
4. mailto:[Södertälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
5. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
6. mailto:[Registrators #1457 e-postadress]
7. mailto:[Södertälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://handlingar.se/change_request/new...
10. https://handlingar.se/help/officers