Arkivbeskrivning eller beskrivning av verksamhetens allmänna handlingar

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Skellefteå Museum AB ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Till Skellefteå Museum AB,

Jag skulle vilja begära ut kommunens arkivbeskrivning och/eller beskrivning av organisationens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sara Kleppe