Anteckningar, promemorior och allmän kommunikation (e-post, telefonmeddelanden, chattar osv.) om samförståndsavtalet mellan Europeiska unionen och Tunisien

Sabrina Winter gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Arbetsmarknadsdepartementet

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Arbetsmarknadsdepartementet hade inte den begärda informationen.

Till Arbetsmarknadsdepartementet,

Jag skulle vilja ta del av anteckningar, promemorior och allmänna meddelanden (e-post, telefonmeddelanden, chattar och liknande) om Europeiska unionens samförståndsavtal med Tunisien som användes på det svenska arbetsmarknadsdepartementet för att förbereda förhandlingarna, enligt den svenska offentlighets- och sekretesslagen. Jag efterfrågar endast dokument från detta år (2023) fram till idag (08.11.2023). Du kan skicka dem till mig på vilket språk som helst (helst engelska, svenska eller något annat språk fungerar också)

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Winter

A RS, Arbetsmarknadsdepartementet

Hej,

Det finns inga allmänna handlingar som motsvarar din begäran hos Arbetsmarknadsdepartementet.

Med vänlig hälsning

Lisa Willman
Arbetsmarknadsdepartementet
www.regeringen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sabrina Winter <[Registrators #2040 e-postadress]>
Skickat: den 8 november 2023 18:29
Till: A Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Anteckningar, promemorior och allmän kommunikation (e-post, telefonmeddelanden, chattar osv.) om samförståndsavtalet mellan Europeiska unionen och Tunisien

Till Arbetsmarknadsdepartementet,

Jag skulle vilja ta del av anteckningar, promemorior och allmänna meddelanden (e-post, telefonmeddelanden, chattar och liknande) om Europeiska unionens samförståndsavtal med Tunisien som användes på det svenska arbetsmarknadsdepartementet för att förbereda förhandlingarna, enligt den svenska offentlighets- och sekretesslagen. Jag efterfrågar endast dokument från detta år (2023) fram till idag (08.11.2023). Du kan skicka dem till mig på vilket språk som helst (helst engelska, svenska eller något annat språk fungerar också)

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Winter

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2040 e-postadress]

Är [Arbetsmarknadsdepartementet e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Arbetsmarknadsdepartementet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/w...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------