Upplägg inför samverkansövning Styrbjörn 2017

The request was successful.

Till Länsstyrelsen i Stockholms Län,

Hej
Jag vill ha ut kopia på de dokument som beskriver upplägg och scenario inför övning "Styrbjörn" 2017. Samverkan Stockholmsregionen (SSR) genomförde planeringskonferens 2 vid datum 2017-02-16 där dessa uppgifterna fastställdes. Av intresse är den planerade terrorhändels som skulle genomföras inför övning Styrbjörn 2017-05-10. Ni beskriver det som: "Parallellt med krisberedskapsveckan hade Stockholmsregionen planerat att genomföra den gemensamma samverkansövningen Styrbjörn, då kommuner och myndigheter skulle öva krishantering efter ett terrorattentat. "

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Mikael Johansson

Länsstyrelsen i Stockholms län, County Administrative Board of Stockholm CountyLänsstyrelsen i Stockholms län har tagit emot ditt e-postmeddelande. Om du
har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som
möjligt.

 

Vill du skicka stora filer? Skicka då en begäran till oss om att få en
inloggning till tjänsten ”Filskick”. Vi har inte möjlighet att öppna
länkar till andra molntjänster.

 

Detta autosvar genereras endast första gången du är i kontakt med oss via
denna e-postadress.

 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du 
på [1]https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/o...

 

Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besöksadress: Regeringsgatan 66
Telefon: 010-223 10 00
E-post: [Länsstyrelsen i Stockholms Län e-postadress för begäran om allmän handling]
Besök oss gärna på: [2]www.lansstyrelsen.se/stockholm

References

Visible links
1. https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/o...
2. http://www.lansstyrelsen.se/stockholm

AB-RB-SSR, County Administrative Board of Stockholm County

3 Attachments

Hej
Översänder här efterfrågande allmänna handlingar.

Med vänliga hälsningar,

Samverkan Stockholmsregionen
Samordningskansliet

webb: www.samverkanstockholmsregionen.se

Så hanterar vi dina personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mikael Johansson <[Registrators #2034 e-postadress]>
Skickat: den 4 november 2023 21:23
Till: Länsstyrelsen i Stockholms län <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upplägg inför samverkansövning Styrbjörn 2017

Till Länsstyrelsen i Stockholms Län,

Hej
Jag vill ha ut kopia på de dokument som beskriver upplägg och scenario inför övning "Styrbjörn" 2017. Samverkan Stockholmsregionen (SSR) genomförde planeringskonferens 2 vid datum 2017-02-16 där dessa uppgifterna fastställdes. Av intresse är den planerade terrorhändels som skulle genomföras inför övning Styrbjörn 2017-05-10. Ni beskriver det som: "Parallellt med krisberedskapsveckan hade Stockholmsregionen planerat att genomföra den gemensamma samverkansövningen Styrbjörn, då kommuner och myndigheter skulle öva krishantering efter ett terrorattentat. "

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Mikael Johansson

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2034 e-postadress]

Är [Länsstyrelsen i Stockholms Län e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Länsstyrelsen i Stockholms Län? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------