Uppdrag till rapport

Mikael Johansson made this Freedom of Information request to Swedish Defence Research Agency

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Swedish Defence Research Agency should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Mikael Johansson

Till Totalförsvarets forskningsinstitut, Foi,

Hej
Jag önskar få ut kopia på de handlingar som beskriver uppdraget från SÄPO till FOI att upprätta rapporten med titeln: Rutten demokrati – Konspirationspropaganda, rasism och
våld", Rapportnr FOI-R--5473--SE

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Mikael Johansson

Swedish Defence Research Agency

Hej!

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har tagit emot ditt meddelande.
Vi läser inkommande e-post varje helgfri arbetsdag. Om du har ställt
frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt

Med vänlig hälsning

Registrator
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Vi vill uppmärksamma er om att post och e-post till Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI) blir en allmän handling och hanteras i enlighet
med Offentlighet och sekretesslagen (2009:400). Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI) hanterar eventuella personuppgifter i
epostkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Hello!

(The) Swedish Defence Research Agency (FOI) have received your email. We
read incoming emails every weekday, Monday through Friday. If your email
contains questions we will get back to you as soon as possible.

Best regards

Registrar
Swedish Defence Research Agency (FOI)

FOI Registratur, Swedish Defence Research Agency

Hej!
Vi har tagit emot din begäran och jobbar nu med att besvara den så snart vi kan.

Med vänlig hälsning,
FOI registratur

Hälsningar, Registraturen
________________________________

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm
Besöksadress:
Gullfossgatan 6, Kista

www.foi.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mikael Johansson <[Registrators #1948 e-postadress]>
Skickat: den 10 juli 2023 21:42
Till: FOI Registratur <[FOI e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Uppdrag till rapport

Till Totalförsvarets forskningsinstitut, Foi,

Hej
Jag önskar få ut kopia på de handlingar som beskriver uppdraget från SÄPO till FOI att upprätta rapporten med titeln: Rutten demokrati – Konspirationspropaganda, rasism och våld", Rapportnr FOI-R--5473--SE

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Mikael Johansson

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1948 e-postadress]

Är [FOI e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Totalförsvarets forskningsinstitut, Foi? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

FOI Registratur, Swedish Defence Research Agency

1 Attachment

Hej,

Se bifogat dokument.

Hälsningar, Registraturen
________________________________

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm
Besöksadress:
Gullfossgatan 6, Kista

Vxl: +46 8 123 456 78
www.foi.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mikael Johansson <[Registrators #1948 e-postadress]>
Skickat: den 10 juli 2023 21:42
Till: FOI Registratur <[FOI e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Uppdrag till rapport

Till Totalförsvarets forskningsinstitut, Foi,

Hej
Jag önskar få ut kopia på de handlingar som beskriver uppdraget från SÄPO till FOI att upprätta rapporten med titeln: Rutten demokrati – Konspirationspropaganda, rasism och våld", Rapportnr FOI-R--5473--SE

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Mikael Johansson

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1948 e-postadress]

Är [FOI e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Totalförsvarets forskningsinstitut, Foi? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Mikael Johansson

Till FOI Registratur,

Hej

Jag behöver även kopia på förfrågan från SÄPO som beskrivs i början på FOIs offert.
Citat: "Med referens till er [SÄPO] förfrågan daterad 2022-01-13, översänder FOI härmed följande offert."

Samt uppgift om vem eller hur titeln till rapporten bestämdes. D.v.s. vem som satte titeln till "Rutten demokrati – Konspirationspropaganda, rasism och våld".

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Mikael Johansson

Swedish Defence Research Agency

Hej!

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har tagit emot ditt meddelande.
Vi läser inkommande e-post varje helgfri arbetsdag. Om du har ställt
frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt

Med vänlig hälsning

Registrator
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Vi vill uppmärksamma er om att post och e-post till Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI) blir en allmän handling och hanteras i enlighet
med Offentlighet och sekretesslagen (2009:400). Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI) hanterar eventuella personuppgifter i
epostkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Hello!

(The) Swedish Defence Research Agency (FOI) have received your email. We
read incoming emails every weekday, Monday through Friday. If your email
contains questions we will get back to you as soon as possible.

Best regards

Registrar
Swedish Defence Research Agency (FOI)

Mikael Johansson

Till Totalförsvarets forskningsinstitut, Foi,

Hej
Jag behöver även kopia på förfrågan från SÄPO, som nämns i början på offerten samt uppgift på vem som bestämde titeln på rapporten.
Detta ingår i den ursprungliga begäran om utfående av allmän handling.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Mikael Johansson

Swedish Defence Research Agency

Hej!

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har tagit emot ditt meddelande.
Vi läser inkommande e-post varje helgfri arbetsdag. Om du har ställt
frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt

Med vänlig hälsning

Registrator
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Vi vill uppmärksamma er om att post och e-post till Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI) blir en allmän handling och hanteras i enlighet
med Offentlighet och sekretesslagen (2009:400). Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI) hanterar eventuella personuppgifter i
epostkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Hello!

(The) Swedish Defence Research Agency (FOI) have received your email. We
read incoming emails every weekday, Monday through Friday. If your email
contains questions we will get back to you as soon as possible.

Best regards

Registrar
Swedish Defence Research Agency (FOI)

FOI Registratur, Swedish Defence Research Agency

Begäran om allmän handling

Du har i ett e-postmeddelande som kom till FOI den 19 juli 2023 begärt att få ta del av förfrågan från SÄPO som beskrivs i början på FOIs offert, daterad 2022-01-13. Enligt en preliminär bedömning omfattas handlingen med diarienr. FOI-2022-51:1 delvis av sekretess enligt 15 kap. 2 § samt av 18 kap. 2 § offentlighet- och sekretess lagen (OSL). Dessa uppgifter lämnas därför inte ut. Uppgifter som inte lämnas ut är övertäckta i den översända handlingen.

Om ni vill kan myndigheten pröva frågan om utlämnande. Ni måste i så fall begära detta. Ett formellt myndighetsbeslut krävs för att prövningen, om den går er emot, ska kunna överklagas . Efter det att myndigheten prövat frågan får ni ett sådant formellt beslut från myndigheten.
Vänligen bekräfta per mejl till [FOI e-postadress för begäran om allmän handling] den adress som papperskopiorna ska skickas till. Vad gäller titeln till ”Rutten demokrati – Konspirationspropaganda, rasism och våld” så är titeln kopplad till citat av personer i de miljöer som studeras och titeln sattes av forskarna i projektet.

För Totalförsvarets forskningsinstitut
Genom FOI registratur

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mikael Johansson <[Registrators #1948 e-postadress]>
Skickat: den 31 juli 2023 22:10
Till: FOI Registratur <[FOI e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Uppdrag till rapport

Till Totalförsvarets forskningsinstitut, Foi,

Hej
Jag behöver även kopia på förfrågan från SÄPO, som nämns i början på offerten samt uppgift på vem som bestämde titeln på rapporten.
Detta ingår i den ursprungliga begäran om utfående av allmän handling.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Mikael Johansson

show quoted sections

Till FOI Registratur,

Hej
Jag begär att utlämnandet av handling med FOI diarienummer: FOI-2022-51:1 prövas.
Jag har per post erhållit 2 sidor som är bristfälliga enligt nedanstående punkter.

1. De utlämnade sidorna är uppenbart förfalskade. Diarienummer hos SÄPO saknas på båda sidorna.
2. Sidorna ger sken av att vara i följd men sida två är från ett annat dokument än sida ett.
3. Sida ett är daterad av SÄPO 2022-01-14, vilket är efter att det inkom till FOI 2022-01-13.
4. Sida två är daterad av SÄPO 2022-01-10, vilket skiljer sig från sida ett.
5. Det saknas namn och befattning på den hos SÄPO som är ansvarig för dokumenten.
6. Det framgår inte av de utlämnade sidorna att det är den förfrågan som FOI hänvisar till i sin offert.
7. Eftersom rapporten från FOI, som FOI kallar rutten demokrati, beskrivs vara ett beslutsunderlag, vilket innebär att myndigheter kommer att fatta beslut utifrån innehållet i rapporten, är det avgörande att ni dels avlägsnar censuren och dels lämnar ut den fullständiga förfrågan från SÄPO till FOI, som påstås ha diarienummer FOI-2022-51:1 hos FOI. Detta för att vi ska kunna förstå hur och varför denna rapport har uppstått.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Mikael Johansson

Swedish Defence Research Agency

Hej!

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har tagit emot ditt meddelande.
Vi läser inkommande e-post varje helgfri arbetsdag. Om du har ställt
frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt

Med vänlig hälsning

Registrator
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Vi vill uppmärksamma er om att post och e-post till Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI) blir en allmän handling och hanteras i enlighet
med Offentlighet och sekretesslagen (2009:400). Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI) hanterar eventuella personuppgifter i
epostkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Hello!

(The) Swedish Defence Research Agency (FOI) have received your email. We
read incoming emails every weekday, Monday through Friday. If your email
contains questions we will get back to you as soon as possible.

Best regards

Registrar
Swedish Defence Research Agency (FOI)

Till Totalförsvarets forskningsinstitut, Foi,

I tillägg till min begäran om prövning av utlämnandet, se ovan, framför jag även detta:

FOI åberopar sekretess enligt 15 kap. 2 § OSL, Försvarssekretess. Vilket kan grunda sig på att forskningsuppdraget skulle delvis utföras i lönndom och att dessa delarna av forskningen kunde försvåras om uppdraget röjdes i förhand. Nu när forskningsrapporten är publicerad är denna grund till censur undanröjd.

FOI åberopar även sekretess enligt OSL 18 kap 2 § , vilket berör behandling av personuppgifter. Denna sekretessen behöver granskas i avseende på om SÄPO i sin förfrågan till FOI föreslagit otillbörligt användande av personuppgifter.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Mikael Johansson

Swedish Defence Research Agency

Hej!

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har tagit emot ditt meddelande.
Vi läser inkommande e-post varje helgfri arbetsdag. Om du har ställt
frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt

Med vänlig hälsning

Registrator
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Vi vill uppmärksamma er om att post och e-post till Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI) blir en allmän handling och hanteras i enlighet
med Offentlighet och sekretesslagen (2009:400). Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI) hanterar eventuella personuppgifter i
epostkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Hello!

(The) Swedish Defence Research Agency (FOI) have received your email. We
read incoming emails every weekday, Monday through Friday. If your email
contains questions we will get back to you as soon as possible.

Best regards

Registrar
Swedish Defence Research Agency (FOI)

Kaj Calissendorff, Swedish Defence Research Agency

1 Attachment

 

Hej,

 

Du har begärt att få ta del av förfrågan från SÄPO med diarienummer
FOI-2022-51:1. FOI bedömer att handlingen inte omfattas av sekretess och
du finner den bifogad.

 

Vid eventuella frågor kopplade till detta utlämnande, vänligen kontakta
registraturen [1][FOI e-postadress för begäran om allmän handling]

 

 

Vänliga hälsningar

________________________________

 

Kaj Calissendorff
Jurist

Forskningsstöd

FOI

Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Besöksadress:

Gullfossgatan 6, Kista

 

Tel: +46 8 555 030 98
Mob: +46 709 392 869
Vxl: +46 8 555 030 00
[2][e-postadress]

[3]www.foi.se

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI e-postadress för begäran om allmän handling]
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.foi.se/