Transparens i processer

Fredrik made this Freedom of Information request to Swedish student Aid

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Centrala studiestödsnämnden,

Jag skulle veta exakt hur er process för att få återbetalda lån går till. Jag har försökt att ta reda på det själv, men det är svårnavigerat.

Om en del av årsbeloppet betalas hypotetiskt 2023-09-29:
1. Hur många AVI:er skickar ni ut innan och när med traditionell pappersfaktura? Jag upplever att man brukar få påminnelseavgiften först...
2. Om man betalar med autogiro, när gör ni första respektive andra försöket att dra pengar?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Maria

Registrator CSN, Swedish student Aid

Hej,

När en låntagare aviseras om sina betalningar får hen en betalningsplan som visar aktuella förfallodatum för innevarande år samt de belopp som ska betalas. Till den som betalar med pappersfaktura bifogas inbetalningskort tillsammans med betalningsplanen. Huvudregeln för avisering är att det skickas ut fyra inbetalningskort per utskick. Om låntagaren är kvartalsbetalare (betalar fyra gånger per år) skickas årets alla inbetalningskort ut tillsammans med betalningsplanen i början av varje år.

Om låntagaren är månadsbetalare skickas inbetalningskort för fyra månader i taget. I januari skickas inbetalningskorten för januari-april, nya inbetalningskort skickas i maj för maj-augusti och i september skickas årets sista inbetalningskort för månaderna september-december. Om låntagaren har en ordinarie betalning med förfallodatum 29 september och är månadsbetalare, har inbetalningskortet för september skickats ut samma månad, alltså i september, förutsatt att inga ändringar skett i betalningsplanen under året.

Om betalningen inte kommer in till CSN i tid skickas en påminnelse om betalning. I samband med påminnelsen tas det även ut en påminnelseavgift.

Vid autogirobetalning gör banken två försök att dra beloppet. Första försöket för dragning görs på förfallodagen. Det måste finnas pengar på kontot dagen innan förfallodagen eftersom täckningskontrollen görs tidigt på morgonen på förfallodagen. Nästa försök att dra beloppet görs den första bankdagen efter förfallodagen.

Med vänlig hälsning

Maja Holmqvist
Studiestödsutredare

Registraturen
Ekonomiavdelningen

Besök oss på www.csn.se
CSN gör studier möjligt

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Fredrik <[Registrators #2014 e-postadress]>
Skickat: den 10 oktober 2023 18:46
Till: Registrator CSN <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Transparens i processer

Till Centrala studiestödsnämnden,

Jag skulle veta exakt hur er process för att få återbetalda lån går till. Jag har försökt att ta reda på det själv, men det är svårnavigerat.

Om en del av årsbeloppet betalas hypotetiskt 2023-09-29:
1. Hur många AVI:er skickar ni ut innan och när med traditionell pappersfaktura? Jag upplever att man brukar få påminnelseavgiften först...
2. Om man betalar med autogiro, när gör ni första respektive andra försöket att dra pengar?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Maria

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2014 e-postadress]

Är [CSN e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Centrala studiestödsnämnden? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------