Statistik om RUT-avdrag

Uppenbar Pseudonym made this Freedom of Information request to The Swedish Tax Agency

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Skatteverket,

Jag önskar öppna data om RUT-avdrag med anledning av https://www.svt.se/nyheter/inrikes/rut-a...

Jag önskar statistiken så att jag kan se per kommun eller adress eller hushåll hur mycket avdrag som betalas ut.

Om datan har anonymiserats vill jag gärna ha en beskrivning av hur det har skett.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

The Swedish Tax Agency

Hej!
Vi har tagit emot ditt mejl och kommer att svara så snart vi kan. Om du
vill kontakta Skatteverket i det här ärendet, ange följande ärendenummer:
23MBSKV672113.

Så här hanterar vi personuppgifter i ditt mejl:
Om ditt mejl innehåller personuppgifter använder vi dem vanligtvis bara
för att svara på dina frågor. Om ditt mejl gäller ett pågående ärende kan
vi använda personuppgifterna för att behandla ärendet. 

Här kan du läsa om hur Skatteverket hanterar personuppgifter: 
skatteverket.se/behandlingavpersonuppgifter
Med vänlig hälsning
Skatteverket

Confirmation
We have received your e-mail and we will give you an answer as soon as
possible. If you have further contact with Swedish Tax Agency regarding
this matter, please state the case number: 23MBSKV672113.

How we process personal data in your email:
If your email contains personal data, we usually use it only to answer
your questions. If your email is about an ongoing case, we may use the
personal data in administering the case.

Here, you can find out how the Swedish Tax Agency processes personal
data: 
skatteverket.se/processingofpersonaldata

Best regards,
Swedish Tax Agency

The Swedish Tax Agency

Hej!

Tack för ditt mail.

Informationen hittar ni på [1]Statistikportalen | Skatteverket  Där finns
även ett kontaktformulär om man har frågor gällande statistiken. 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Med vänlig hälsning
Shpresa Skeja
Skattehandläggare

Skatteverket
Telefon: 010-5746069
[2]www.skatteverket.se

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: [Registrators #1976 e-postadress]
Skickat: 2023-09-13 08:42:07
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Sk atteverket
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Statistik om RUT-avdrag
Till Skatteverket,

Jag önskar öppna data om RUT-avdrag med anledning av
[3]https://www.svt.se/nyheter/inrikes/rut-a...

Jag önskar statistiken så att jag kan se per kommun eller adress eller
hushåll hur mycket avdrag som betalas ut.

Om datan har anonymiserats vill jag gärna ha en beskrivning av hur det har
skett.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym
 
ID:23MBSKV672113

References

Visible links
1. https://skatteverket.se/omoss/varverksam...
2. http://www.skatteverket.se/
3. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/rut-a...