Parkeringsplan och öppna data om parkeringszoner

Uppenbar Pseudonym made this Freedom of Information request to Härnösand Municipality

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Härnösand Municipality should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Till Härnösands kommun,

Jag hittade nyligen en parkeringsplan från Sollentuna kommun och undrar om en liknande finns för Härnösand?
https://www.sollentuna.se/contentassets/...

Jag undrar även om ni är beredda att släppa öppna geodata om era parkeringszoner så jag ser var jag kan parkera, tidsintervall, begränsningar, m.m. (denna begäran är enligt öppna datalagen och ni har 4 veckor på er att lämna ut om datan finns i digital form hos kommunen)

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Till Härnösands kommun,

Även denna begäran verkar ni inte ha klarat av att handlägga enligt lagen. Jag kommer ta ärendet till domstol och begära vite om jag inte får svar inom kort.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym