Öppna data om utköp av anställda

Uppenbar Pseudonym made this Freedom of Information request to County Administrative Board of Västernorrland County

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Till Länsstyrelsen i Västernorrlands Län,

Jag önskar öppna data från er HR avdelning om utköp. Denna begäran görs enligt lagen om öppna data, ni har 4 veckor på er att behandla den och lämna ut. Se vägledningen från DIGG vid behov.

Jag önskar data för de senast 5 åren.

Bakgrund:
https://www.publikt.se/fordjupning/pa-dj...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Länsstyrelsen Västernorrland, County Administrative Board of Västernorrland County

Hej! 

Länsstyrelsen Västernorrland har tagit emot din e-post. Vi läser
inkommande e-post varje helgfri vardag. Har du ställt frågor i e-posten så
återkommer vi till dig med ett svar så snart som möjligt.

Det finns även [1]e-tjänster för en del av vår verksamhet och om du har
ett ärende hos Länsstyrelsen så kan du följa det via vårt [2]webbdiarium.

Det finns också en e-tjänst för [3]komplettering eller yttrande i ärende.

[4]Så här hanterar vi dina personuppgifter

 

Vänliga hälsningar

Länsstyrelsen Västernorrland

[5][Länsstyrelsen i Västernorrlands Län e-postadress för begäran om allmän handling]

SE-871 86 Härnösand

Besöksadress: Länsstyrelsen, Pumpbacksgatan 19

Växel: +46 (0)611-34 90 00

[6]www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

Facebook: [7]facebook.com/lansstyrelsen.vasternorrland

Instagram: [8]instagram.com/lst_vasternorrland/

References

Visible links
1. https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrl...
2. https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrl...
3. https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrl...
4. https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
5. mailto:[Länsstyrelsen i Västernorrlands Län e-postadress för begäran om allmän handling]
6. http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
7. https://www.facebook.com/LansstyrelsenVa...
8. https://www.instagram.com/lst_vasternorr...

Länsstyrelsen Västernorrland, County Administrative Board of Västernorrland County

1 Attachment

Hej
Länsstyrelsen har ingen information om personal som öppen data så bifogat dokument lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Vi har haft ett fall som faller in under Publikts beskrivning från senaste fem åren.
Jag har maskat personnummer för att kunna lämna ut handlingen via e-post utifrån dataskyddsförordningens regelverk. För att kunna lämna ut personnumret så behöver vi en postadress.

Med vänlig hälsning
Rickard

Rickard Granberg
Dokumentcontroller
 
Länsstyrelsen Västernorrland
Postadress: 871 86 HÄRNÖSAND
Besöksadress: Pumpbacksgatan 19
Telefon: 0611-34 93 59

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1982 e-postadress]>
Skickat: den 20 september 2023 14:14
Till: Länsstyrelsen Västernorrland <lansstyrelsen.[Länsstyrelsen i Västernorrlands Län e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data om utköp av anställda

Till Länsstyrelsen i Västernorrlands Län,

Jag önskar öppna data från er HR avdelning om utköp. Denna begäran görs enligt lagen om öppna data, ni har 4 veckor på er att behandla den och lämna ut. Se vägledningen från DIGG vid behov.

Jag önskar data för de senast 5 åren.

Bakgrund:
https://www.publikt.se/fordjupning/pa-dj...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1982 e-postadress]

Är [Länsstyrelsen i Västernorrlands Län e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Länsstyrelsen i Västernorrlands Län? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------