Förfrågan om instruktion

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Authority For Digital Management should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Uppenbar Pseudonym

Till Myndigheten för digital förvaltning,

Jag önskar begära ut eller få en länk till instruktionen eller liknande som ligger bakom följande:
https://www.digg.se/om-oss/nyheter/ovrig...

""– Utvecklingen av en statlig e-legitimation är ett viktigt uppdrag eftersom dagens digitala identifikationsverktyg inte är tillgängliga för alla och heller inte uppfyller EU:s krav. De aktörer som i dag hanterar digitala ID ställer till exempel krav på att man ska ha bankkonto och svenskt personnummer, vilket utestänger många. De fungerar heller inte utanför Sverige. Det kan även finnas andra anledningar till att man inte kan använda tekniken, exempelvis en funktionsnedsättning. Målet är en statlig e-legitimation med högsta tillitsklassificering som ska vara tillgänglig för alla i och utanför Sverige, säger Jonathan Karström."

Jag önskar även information om anslag, budget, projektplan eller liknande om sådan finns samt veta vem som håller i arbetet.

Jag önskar även veta om konsultation/samspel inletts med andra länder i norden och om något samarbetsorgan finns (tex via nordiska ministerrådet) i dagsläget?

Bakgrund:
https://en.wikipedia.org/wiki/Not_invent... <- jag undrar om inte det vore mera effektivt att de nordiska länderna tillsammans hjälpas åt att digitalisera sina samhällen och myndigheter. Alla behöver elegitimation så varför inte samarbeta på tvären? Det kanske är mera effektiv användning av skattemedel? Det kanske bliver bättre och säkrare för alla? Det kanske kan göras med öppen källkod och med färre konsulter och flera engagerade medborgare som synar projekten?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym