Förfrågan om API för badplatsers badvattenkvalitet

Uppenbar Pseudonym made this Freedom of Information request to Swedish Agency for Marine and Water Management

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request is waiting for clarification. If you are Uppenbar Pseudonym, please sign in to send a follow up message.

Uppenbar Pseudonym

Till Havs- och vattenmyndigheten,

Jag har hittat https://www.havochvatten.se/badplatser-o...
Det verkar vara inrapporterat data från kommuner inbäddad i ej maskinläsbar html.

Jag undrar om ni har ett API för att dela denna data på ett maskinläsbart sätt så jag tex kan bygga in datan i en app och hjälpa badande undvika att bada i farliga badvatten och välja badet med bästa vattenkvaliteten i närheten?

Om ingen sådan API finns undrar jag om ni har planer på att göra en sådan API?

Jag önskar även kontaktinformation till den som har ansvaret för digitalisering/APIer/öppna data hos er.

Om det här strider mot er instruktion eller uppdrag från regeringen vill jag gärna ha en motivering och citat från denna.

På förhand tack!

Bakgrund:
Vi verkar idag sakna tillförlitlig offentlig data om såväl badplatser som mätningar av badvatten på platser där folk badar runtom i landet. Ansvaret ligger på kommunerna, men HAV är de enda som verka ha nån typ av samordnande roll i dagsläget så därav frågorna ovan.

Se dialog med chatgpt här:
https://community.openstreetmap.org/t/ap...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Badvatten, Swedish Agency for Marine and Water Management

1 Attachment

Hej,

Vi har ett API för datavärdskapet för badvattenkvalitet. Du hittar dokumentationen i den bifogade filen. Det är samma API som vi själva använder till de publika sidorna för att hämta och visa information om badplatserna. Vi arbetar med att utveckla processen runt API:er med bland annat villkor och gateway. Detta är inte klart så du får tillgång till API:et i sin nuvarande form.

Miljöövervakningsenheten ansvarar för frågor om förvaltning av Badplatsen. Badplatsen är ett förvaltningsobjekt för kommunernas badvattendata och där ingår användargränssnitten, databasen och API:et. Men vi är flera medarbetare som bevakar den här funktionsmejlen från både IT-sidan och sakkunskapssidan så om du har frågor kan du kontaktar den här mejladressen ([e-postadress]).

Mer information om miljöövervakningsdata finns här: https://www.havochvatten.se/data-kartor-...

När det gäller frågan om vem som ansvarar för digitalisering/APIer/öppna data generellt på myndigheten så behöver jag ställa några frågor internt för att kunna svara på det, och återkommer så snart som möjligt.

Vänliga hälsningar,
Stina

Stina Lindqvist
Havs- och vattenmyndigheten
010-698 60 00
[e-postadress]

www.havochvatten.se/badplatsen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2020 e-postadress]>
Skickat: den 17 oktober 2023 12:34
Till: Havs- och vattenmyndigheten <[HAV e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Förfrågan om API för badplatsers badvattenkvalitet

Till Havs- och vattenmyndigheten,

Jag har hittat https://www.havochvatten.se/badplatser-o...
Det verkar vara inrapporterat data från kommuner inbäddad i ej maskinläsbar html.

Jag undrar om ni har ett API för att dela denna data på ett maskinläsbart sätt så jag tex kan bygga in datan i en app och hjälpa badande undvika att bada i farliga badvatten och välja badet med bästa vattenkvaliteten i närheten?

Om ingen sådan API finns undrar jag om ni har planer på att göra en sådan API?

Jag önskar även kontaktinformation till den som har ansvaret för digitalisering/APIer/öppna data hos er.

Om det här strider mot er instruktion eller uppdrag från regeringen vill jag gärna ha en motivering och citat från denna.

På förhand tack!

Bakgrund:
Vi verkar idag sakna tillförlitlig offentlig data om såväl badplatser som mätningar av badvatten på platser där folk badar runtom i landet. Ansvaret ligger på kommunerna, men HAV är de enda som verka ha nån typ av samordnande roll i dagsläget så därav frågorna ovan.

Se dialog med chatgpt här:
https://community.openstreetmap.org/t/ap...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2020 e-postadress]

Är [HAV e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Havs- och vattenmyndigheten? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------
Havs- och vattenmyndigheten behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och myndighetens dataskyddspolicy, läs mer på www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-din...<https://www.havochvatten.se/sa-behandlar...>
SwAM processes your personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and our Data Protection Policy, see www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-din...<https://www.havochvatten.se/sa-behandlar...>

Uppenbar Pseudonym

Till Badvatten,

Finns det någon samordning med andra länder så jag som datakonsument kan få enhetligt strukturerat data utan att behöva förhålla mig till olika länders hemsnickrade APIer?

Hur stabil är den här apin? Har ni en politik runt ändringar?

Vem ansvarar för den?
Varför är det svenska fältnamn i dens json?

Har ni en vokabulär med definitioner av alla begrepp ni hanterar?

Jobbar ni mot länkad data som mål?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Badvatten, Swedish Agency for Marine and Water Management

Hej!

Tack för dina frågor, vi återkommer med svar imorgon.

Vänliga hälsningar,
Stina

Stina Lindqvist
Havs- och vattenmyndigheten
010-698 60 00
[e-postadress]

www.havochvatten.se/badplatsen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2020 e-postadress]>
Skickat: den 18 oktober 2023 13:40
Till: Badvatten <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Förfrågan om API för badplatsers badvattenkvalitet

Till Badvatten,

Finns det någon samordning med andra länder så jag som datakonsument kan få enhetligt strukturerat data utan att behöva förhålla mig till olika länders hemsnickrade APIer?

Hur stabil är den här apin? Har ni en politik runt ändringar?

Vem ansvarar för den?
Varför är det svenska fältnamn i dens json?

Har ni en vokabulär med definitioner av alla begrepp ni hanterar?

Jobbar ni mot länkad data som mål?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

show quoted sections

Badvatten, Swedish Agency for Marine and Water Management

Hej,

Här kommer våra svar på dina frågor.

? Jag önskar även kontaktinformation till den som har ansvaret för digitalisering/APIer/öppna data hos er.

På den här sidan kan du läsa mer om Havs- och vattenmyndighetens arbete med öppna data, med kontaktuppgifter
https://www.havochvatten.se/data-kartor-...
Där hittar du myndighetens allmänna villkor för API:er.

? Finns det någon samordning med andra länder så jag som datakonsument kan få enhetligt strukturerat data utan att behöva förhålla mig till olika länders hemsnickrade APIer?

Du hittar information om internationella samarbeten, inklusive länkar på den här sidan
https://www.havochvatten.se/data-kartor-...

? Hur stabil är den här apin?

Den är stabilt både driftmässigt och förändringsmässigt.

? Har ni en politik runt ändringar?

Vi gör ändringar vid behov.

? Vem ansvarar för den?

Miljöövervakningsenheten ansvarar för frågor om förvaltning av Badplatsen. Badplatsen är ett förvaltningsobjekt för kommunernas badvattendata och där ingår användargränssnitten, databasen och API:et.

? Varför är det svenska fältnamn i dens json?

Vid nästa revidering kommer vi att se över språket.

? Har ni en vokabulär med definitioner av alla begrepp ni hanterar?

Vid metadatasättning av öppna data används GEMET på myndigheten
https://www.eionet.europa.eu/gemet/en/ab...

? Jobbar ni mot länkad data som mål?

I vilket syfte menas här?

Vänliga hälsningar,
Stina

Stina Lindqvist
Havs- och vattenmyndigheten
010-698 60 00
[e-postadress]

www.havochvatten.se/badplatsen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2020 e-postadress]>
Skickat: den 18 oktober 2023 13:40
Till: Badvatten <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Förfrågan om API för badplatsers badvattenkvalitet

Till Badvatten,

Finns det någon samordning med andra länder så jag som datakonsument kan få enhetligt strukturerat data utan att behöva förhålla mig till olika länders hemsnickrade APIer?

Hur stabil är den här apin? Har ni en politik runt ändringar?

Vem ansvarar för den?
Varför är det svenska fältnamn i dens json?

Har ni en vokabulär med definitioner av alla begrepp ni hanterar?

Jobbar ni mot länkad data som mål?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

show quoted sections