We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Arvid Löfgren please sign in and let everyone know.

Fluoxetin toxicitet

We're waiting for Arvid Löfgren to read recent responses and update the status.

Till Läkemedelsverket,

Jag önskar ta del av handlingar från åren 2008-2010 angående diskussioner med Storbritanniens MHRA om Fluoxetin som orsakar testikeltoxicitet hos råttor.

Jag önskar även ta del av handlingar från åren 2010-2012 angående diskussioner med svenska barn- och ungdomspsykiatriker om påverkan av fluoxetin och andra SSRI-preparat på barns och ungdomars sexuella utveckling.

Har några e-postmeddelanden innehållit termen "Post-SSRI sexual dysfunction"?

Har några e-postmeddelanden diskuterat artiklar skrivna av Dr. Antonei Csoka?

Med vänlig hälsning,

Arvid Löfgren

Swedish Medical Products Agency

Läkemedelsverket har tagit emot ditt meddelande.

I princip blir all post till Läkemedelsverket allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande. Det gäller dock inte uppgifter i handlingarna som omfattas av sekretess.

Om du har ställt en fråga i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Läkemedelsverkets hantering av inskickad e-post är en personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen.
Läs mer om Läkemedelsverkets behandling av personuppgifter och om dina rättigheter på Läkemedelsverkets hemsida:
https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-la...

Observera att detta meddelande inte går att svara på.

-- -- --
The Swedish Medical Products Agency has received your message.

Messages sent to the Medical Products Agency (MPA) are, in general, public, due to the principle of public access to official documents. The public and mass media are therefore entitled to request access to the documents. Confidential information in the documents will, however, not be disclosed, in accordance with the Public Access to Information and Secrecy Act.

Any questions in the message will be answered as soon as possible.

The MPA’s processing of e-mail is a processing of personal data according to the General Data Protection Regulation - GDPR.

Please note that you cannot reply to this message.

Registrator
Enheten för registrering och Informationshantering

Box 26, 751 03 Uppsala
Besöksadress: Dag Hammarskjöldsväg 42
Telefon: 018 - 17 46 07, växel: 018 - 17 46 00
Fax: 018 - 54 85 66
[Läkemedelsverket e-postadress för begäran om allmän handling]
https://www.lakemedelsverket.se

Utlämnandeärenden, Swedish Medical Products Agency

4 Attachments

Hej,

Baserat på din begäran så har vi hittat följande bilagor som lämnas ut i sin helhet.

Läkemedelsverket
Namn Peter Thorildsson
Titel Registrator
Enheten för informationshantering

Box 26, 751 03 Uppsala
Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 42
Telefon: 018 – xxxxxxxx, växel 018 – 17 46 00
e-postadress: [e-postadress]
www.lakemedelsverket.se

Så här behandlar Läkemedelsverket personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Arvid Löfgren <[Registrators #2219 e-postadress]>
Skickat: den 9 juni 2024 18:22
Till: Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Fluoxetin toxicitet

Till Läkemedelsverket,

Jag önskar ta del av handlingar från åren 2008-2010 angående diskussioner med Storbritanniens MHRA om Fluoxetin som orsakar testikeltoxicitet hos råttor.

Jag önskar även ta del av handlingar från åren 2010-2012 angående diskussioner med svenska barn- och ungdomspsykiatriker om påverkan av fluoxetin och andra SSRI-preparat på barns och ungdomars sexuella utveckling.

Har några e-postmeddelanden innehållit termen "Post-SSRI sexual dysfunction"?

Har några e-postmeddelanden diskuterat artiklar skrivna av Dr. Antonei Csoka?

Med vänlig hälsning,

Arvid Löfgren

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2219 e-postadress]

Är [Läkemedelsverket e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Läkemedelsverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Arvid Löfgren please sign in and let everyone know.