Fakturor avseende "Konsultstöd för övning avseende krisberedskap och totalförsvar"

Lisa Bunne made this Freedom of Information request to Post and Telecom Authority

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Post and Telecom Authority should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Till Post- och telestyrelsen,

Vi önskar ta del av de fakturor ni mottagit avseende "Konsultstöd för övning avseende krisberedskap och totalförsvar" under perioden 2022-10-01 - 2023-09-30.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Lisa Bunne
Combitech AB

Diarielåda, Post and Telecom Authority

Detta meddelande är ett automatiskt svar som har till uppgift att bekräfta
att ditt e-postmeddelande kommit in till Post- och telestyrelsen (PTS) och
att ge information om hur myndigheten hanterar de personuppgifter som
förekommer i ditt meddelande.

PTS kommer att behandla de personuppgifter som du skickar till oss för att
vidta nödvändiga åtgärder med anledning av ditt meddelande. Behandlingen
krävs alltså för att PTS ska kunna utföra sitt uppdrag och den rättsliga
grunden för behandlingen av dina personuppgifter är det som i
lagstiftningen kallas allmänt intresse.

Dina personuppgifter kommer att finnas kvar på PTS så länge som det krävs
för att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter. Därefter kommer
uppgifterna att raderas.

Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig går det bra att
kontakta PTS via e-post eller telefon. Detsamma gäller om du vill ändra,
lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv.

Om du vill klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan
du vända dig till PTS eller till Datainspektionen.

Eftersom PTS är en statlig myndighet omfattas myndigheten av
offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingar hos myndigheten,
inklusive personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att
lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses
vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut. Läs mer om
offentlighetsprincipen och sekretess på regeringens webbplats.

PTS dataskyddsombud kan kontaktas genom [1][e-postadress]

PTS kontaktuppgifter:
Adress: Box 6101, 102 32 Stockholm
E-post: [PTS e-postadress för begäran om allmän handling]
Växel: 08-678 55 00

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]

Till Post- och telestyrelsen,

Hej,
Vi saknar er respons på denna begäran.

Med vänlig hälsning,

Lisa Bunne

Diarielåda, Post and Telecom Authority

Detta meddelande är ett automatiskt svar som har till uppgift att bekräfta
att ditt e-postmeddelande kommit in till Post- och telestyrelsen (PTS) och
att ge information om hur myndigheten hanterar de personuppgifter som
förekommer i ditt meddelande.

PTS kommer att behandla de personuppgifter som du skickar till oss för att
vidta nödvändiga åtgärder med anledning av ditt meddelande. Behandlingen
krävs alltså för att PTS ska kunna utföra sitt uppdrag och den rättsliga
grunden för behandlingen av dina personuppgifter är det som i
lagstiftningen kallas allmänt intresse.

Dina personuppgifter kommer att finnas kvar på PTS så länge som det krävs
för att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter. Därefter kommer
uppgifterna att raderas.

Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig går det bra att
kontakta PTS via e-post eller telefon. Detsamma gäller om du vill ändra,
lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv.

Om du vill klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan
du vända dig till PTS eller till Datainspektionen.

Eftersom PTS är en statlig myndighet omfattas myndigheten av
offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingar hos myndigheten,
inklusive personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att
lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses
vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut. Läs mer om
offentlighetsprincipen och sekretess på regeringens webbplats.

PTS dataskyddsombud kan kontaktas genom [1][e-postadress]

PTS kontaktuppgifter:
Adress: Box 6101, 102 32 Stockholm
E-post: [PTS e-postadress för begäran om allmän handling]
Växel: 08-678 55 00

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]

Christian Koch, Post and Telecom Authority

Hej Lise
Vi kommer hantera eran begäran och återkommer med underlag 
/Christian 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Lisa Bunne <[Registrators #2028 e-postadress]>
Skickat: den 24 oktober 2023 09:23
Till: Diarielåda <[PTS e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Fakturor avseende
"Konsultstöd för övning avseende krisberedskap och totalförsvar"

Till Post- och telestyrelsen,

Vi önskar ta del av de fakturor ni mottagit avseende "Konsultstöd för
övning avseende krisberedskap och totalförsvar" under perioden
2022-10-01 - 2023-09-30.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Lisa Bunne
Combitech AB

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag
(2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[1]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla
svar till denna begäran:
[Registrators #2028 e-postadress]

Är [PTS e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till
Post- och telestyrelsen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta
formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
[2]https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att
publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering
av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se
samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[3]https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
2. https://handlingar.se/change_request/new...
3. https://handlingar.se/help/officers

Therese Ardenstedt, Post and Telecom Authority

Hej,

Kan ni tydliggöra vad som menas med denna begäran. Är det fakturor från en
specifik leverantör eller från olika leverantörer?

 

Med vänliga hälsningar,

_______________________

 

Therese Ardenstedt
Ekonomi- och lönehandläggare

Post- och telestyrelsen (PTS)
Ekonomi- och controllerenheten

Telefon: 08-678 7161
[1][e-postadress]
[2]https://www.pts.se

 

Säker och tillgänglig kommunikation för Sverige.

 

Så här behandlar PTS personuppgifter:

[3]https://www.pts.se/gdpr

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. https://www.pts.se/
3. http://www.pts.se/
http://www.pts.se/

Till Therese Ardenstedt,

Det gäller för samtliga leverantörer som levererat dessa typer av tjänster.

Med vänliga hälsningar,

Lisa

Therese Ardenstedt, Post and Telecom Authority

Hej,

 

Jag är hemma med sjukt barn.

 

Med vänliga hälsningar,

Therese Ardenstedt