Dokumentationsskyldighet - FFFS 2018:10

Anders Svensson made this Freedom of Information request to Swedish Financial Supervisory Authority

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Swedish Financial Supervisory Authority did not have the information requested.

Till Finansinspektionen,

Hej,

Tacksam för svar på mina två frågor enligt nedan. Som jag förstått det gäller ett försäkringsbolags dokumentationsskyldighet vid tecknande av försäkring även när en försäkring tecknas via Internet.

Om jag som fysisk person exempelvis tecknar en olycksfallsförsäkring ska jag enligt kap. 12 FFFS 2018:10 som ett absolut minimum erhålla en dokumentation med mitt för- och efternamn (2 §) samt tidpunkten för försäkringsdistributionen (3 §). Uppgifterna får dokumenteras på valfritt medium, varför ett mejl borde vara fullt tillräckligt - och ska alltid lämnas till mig som kund (4–5 §).

Är det korrekt uppfattat? Vad händer om ett försäkringsbolag inte uppfyller dessa krav?

Med vänlig hälsning,

Anders Svensson

FI officiell adress, Swedish Financial Supervisory Authority

Vi har mottagit ditt mejl och hanterar det enligt våra rutiner.
 
Med vänlig hälsning
Finansinspektionen
 
 
We have received your email and will handle it according to our
procedures.
 
Best regards
Finansinspektionen/The Swedish Financial Supervisory Authority
 
Box 7821, Brunnsgatan 3, SE-103 97 Stockholm
Tel +46 8 4089 80 00
Fax +46 8 24 13 35
[1]www.fi.se
 
 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.fi.se

Till Finansinspektionen,

Hej,

Vill med detta mejl påminna om ett svar på mina två frågor per mejl den 7 augusti 2023, vilket i sin helhet framgår nedan.

---

Hej

Tacksam för svar på mina två frågor enligt nedan. Som jag förstått det gäller ett försäkringsbolags dokumentationsskyldighet vid tecknande av försäkring även när en försäkring tecknas via Internet.

Om jag som fysisk person exempelvis tecknar en olycksfallsförsäkring ska jag enligt kap. 12 FFFS 2018:10 som ett absolut minimum erhålla en dokumentation med mitt för- och efternamn (2 §) samt tidpunkten för försäkringsdistributionen (3 §). Uppgifterna får dokumenteras på valfritt medium, varför ett mejl borde vara fullt tillräckligt - och ska alltid lämnas till mig som kund (4–5 §).

Är det korrekt uppfattat? Vad händer om ett försäkringsbolag inte uppfyller dessa krav?

Med vänlig hälsning,

Anders Svensson

FI officiell adress, Swedish Financial Supervisory Authority

Vi har mottagit ditt mejl och hanterar det enligt våra rutiner.
 
Med vänlig hälsning
Finansinspektionen
 
 
We have received your email and will handle it according to our
procedures.
 
Best regards
Finansinspektionen/The Swedish Financial Supervisory Authority
 
Box 7821, Brunnsgatan 3, SE-103 97 Stockholm
Tel +46 8 4089 80 00
Fax +46 8 24 13 35
[1]www.fi.se
 
 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.fi.se

Till Finansinspektionen,

Hej,

Vill med detta mejl återigen påminna om ett svar på mina två frågor per mejl den 7 augusti 2023, vilket i sin helhet framgår nedan.

---

Hej

Tacksam för svar på mina två frågor enligt nedan. Som jag förstått det gäller ett försäkringsbolags dokumentationsskyldighet vid tecknande av försäkring även när en försäkring tecknas via Internet.

Om jag som fysisk person exempelvis tecknar en olycksfallsförsäkring ska jag enligt kap. 12 FFFS 2018:10 som ett absolut minimum erhålla en dokumentation med mitt för- och efternamn (2 §) samt tidpunkten för försäkringsdistributionen (3 §). Uppgifterna får dokumenteras på valfritt medium, varför ett mejl borde vara fullt tillräckligt - och ska alltid lämnas till mig som kund (4–5 §).

Är det korrekt uppfattat? Vad händer om ett försäkringsbolag inte uppfyller dessa krav?

Med vänlig hälsning,

Anders Svensson

FI officiell adress, Swedish Financial Supervisory Authority

Vi har mottagit ditt mejl och hanterar det enligt våra rutiner.
 
Med vänlig hälsning
Finansinspektionen
 
 
We have received your email and will handle it according to our
procedures.
 
Best regards
Finansinspektionen/The Swedish Financial Supervisory Authority
 
Box 7821, Brunnsgatan 3, SE-103 97 Stockholm
Tel +46 8 4089 80 00
Fax +46 8 24 13 35
[1]www.fi.se
 
 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.fi.se

forfragan_konsument, Swedish Financial Supervisory Authority

Hej,

 

Tack för ditt mejl till Finansinspektionen (FI).

 

FI:s uppdrag är i korthet att övervaka att de bolag som bedriver
verksamhet på finansmarknaden och har tillstånd från FI följer lagar och
regler.

 

FI har i uppgift att besvara vissa frågor inom ramen för myndighetens
serviceskyldighet. Finansinspektionens uppdrag omfattar dock inte att
bistå ombud eller enskilda personer med svar på juridiska frågor eller i
övrigt lämna juridisk rådgivning till enskilda. Inte heller omfattar
uppdraget att utföra rättsutredningar eller utredningar av annat slag för
att besvara frågor från enskilda. Myndigheten uttalar sig inte heller på
förhand om frågor i enskilda ärenden. Vidare besvarar myndigheten inte
frågor från enskilda om myndighetens inställning till vilka krav som
ställs på enskilda personer eller bolag enligt olika regelverk.

 

Vill du ha oberoende och kostnadsfri fakta och vägledning kan du kontakta
Konsumenternas Försäkringsbyrå som är en stiftelse som Konsumentverket,
Finansinspektionen och branschorganisationer ligger bakom. Telnr. 0200 -
22 58 00 (9 - 12 på vardagar).

Du kan till exempel vända dig till byrån när: 

• Du har klagat hos ditt finansiella företag och fått ett besked som du
inte är nöjd med. Byrån hjälper dig med information om hur du går
vidare med ärendet.
• Du är missnöjd och vill ha information om vilka lagar och regler som
finns innan du eventuellt klagar.
• Du vill höra med en opartisk instans att den information som du har
fått från ditt finansiella företag är rätt.
• Du önskar information om finansiella tjänster.

Om en konsument vill klaga på sitt enskilda ärende så ska man kontakta
bolagets klagomålsansansvarige, huvudansvaret för att lösa problem och
tvister mellan företaget och dig ligger hos företaget. Därför har
Finansinspektionen en önskan att företaget ska ha klagomålsansvariga
personer som missnöjda kunder kan vända sig till.

 

Med vänlig hälsning

Finansinspektionen

Till Finansinspektionen,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Finansinspektionens hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Dokumentationsskyldighet - FFFS 2018:10'.

Jag ifrågasätter Finansinspektionens svar av följande skäl:

- att den tid det tar för Finansinspektionen att återkomma med ett svar inte är acceptabel. Enligt handlingar.se var Finansinspektionens svar ”kraftigt försenat”.
- att Finansinspektionen i sitt svar ifrågasätter, eller antyder om skälen till, min fråga. Som frågeställare behöver jag varken uppge mitt namn eller mitt syfte, varför jag önskar en utredning om Finansinspektionen utför någon form av utredning eller undersökning kring sina frågeställare.
- att min fråga ska besvaras eftersom den inryms inom Finansinspektionens ansvarsområde där Finansinspektionen dels bedriver övervakning, dels har möjlighet att utfärda föreskrifter och dels slutligen även har utfärdat föreskrifter.

Jag ser fram emot ett skyndsamt svar eller ett skriftligt myndighetsbeslut.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/request/dokumentat...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Anders Svensson

FI officiell adress, Swedish Financial Supervisory Authority

Vi har mottagit ditt mejl och hanterar det enligt våra rutiner.
 
Med vänlig hälsning
Finansinspektionen
 
 
We have received your email and will handle it according to our
procedures.
 
Best regards
Finansinspektionen/The Swedish Financial Supervisory Authority
 
Box 7821, Brunnsgatan 3, SE-103 97 Stockholm
Tel +46 8 4089 80 00
Fax +46 8 24 13 35
[1]www.fi.se
 
 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.fi.se

forfragan_konsument, Swedish Financial Supervisory Authority

Hej!

 

Du har i e-postmeddelande den 7 augusti 2023 ställt en fråga till FI
angående ett försäkringsbolags dokumentationsskyldighet vid tecknande av
försäkring. FI har samma dag bekräftat mottagandet av din fråga och har
sedan den 19 september 2023 besvarat din fråga enligt nedan.

 

Du har därefter i e-postmeddelande den 19 september 2023 begärt att
Finansinspektionen (FI) ska vidarebefordra ditt e-postmeddelande till den
person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar
kring hantering av allmänna handlingar.

 

FI har inte uppfattat din fråga som att den rör utlämnande av allmän
handling. Om du önskar begära ut en allmän handling så ber vi dig ange
vilken/vilka handlingar du önskar få utlämnade.

 

Om du ändå vill vända dig till en myndighet som granskar andra myndigheter
kan du vända dig till Justitiekanslern som har tillsyn över myndigheter
och ska bevaka statens rätt, [1][e-postadress], och
Justitieombudsmannen som har tillsyn över myndigheter och särskilt ska se
till att den offentliga verksamheten följer regeringsformen och inte gör
intrång i medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter,
[2][e-postadress].

 

Med vänlig hälsning

Finansinspektionen

 

 

 

Se gärna även tidigare svar:

 

Hej, Tack för ditt mejl till Finansinspektionen (FI).

 

FI:s uppdrag är i korthet att övervaka att de bolag som bedriver
verksamhet på finansmarknaden och har tillstånd från FI följer lagar och
regler.

 

FI har i uppgift att besvara vissa frågor inom ramen för myndighetens
serviceskyldighet. Finansinspektionens uppdrag omfattar dock inte att
bistå ombud eller enskilda personer med svar på juridiska frågor eller i
övrigt lämna juridisk rådgivning till enskilda. Inte heller omfattar
uppdraget att utföra rättsutredningar eller utredningar av annat slag för
att besvara frågor från enskilda. Myndigheten uttalar sig inte heller på
förhand om frågor i enskilda ärenden. Vidare besvarar myndigheten inte
frågor från enskilda om myndighetens inställning till vilka krav som
ställs på enskilda personer eller bolag enligt olika regelverk.

 

Vill du ha oberoende och kostnadsfri fakta och vägledning kan du kontakta
Konsumenternas Försäkringsbyrå som är en stiftelse som Konsumentverket,
Finansinspektionen och branschorganisationer ligger bakom. Telnr.0200 - 22
58 00 (9 - 12 på vardagar).

 

Du kan till exempel vända dig till byrån när:

 

• Du har klagat hos ditt finansiella företag och fått ett besked som du
inte är nöjd med. Byrån hjälper dig med information om hur du går vidare
med ärendet.

• Du är missnöjd och vill ha information om vilka lagar och regler som
finns innan du eventuellt klagar.

• Du vill höra med en opartisk instans att den information som du har fått
från ditt finansiella företag är rätt.

• Du önskar information om finansiella tjänster.

 

Om en konsument vill klaga på sitt enskilda ärende så ska man kontakta
bolagets klagomålsansansvarige, huvudansvaret för att lösa problem och
tvister mellan företaget och dig ligger hos företaget. Därför har
Finansinspektionen en önskan att företaget ska ha klagomålsansvariga
personer som missnöjda kunder kan vända sig till.

 

Med vänlig hälsning

Finansinspektionen

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. mailto:[e-postadress]