Begäran om sekretessprövning

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Mellerud municipality should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Till Melleruds kommun,

Hej, jag skulle vilja ha ut sekretessprövningen för denna konversation:
https://www.jensnylander.com/blixtaffar-...

Kan jag få det? Jag skulle vilja läsa motiveringen för att företagsnamnet tex. sekretessbelagts och med stöd i vilken lag eller förordning så skett.

Jag vill också gärna ha namnet på tjänstemannen som utfört sekretessprövningen om inte det framgår av själva prövningen.

På förhand tack.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

kommun@mellerud.se, Mellerud municipality

2 Attachments

Hej!

Översänder begärd handling i ärendet Begäran om allmän handling gällande inköp av generatorer från Akero Work AB med diarienummer KS 2023/645.

Sekretessprövningen har genomförts av Anna Granlund, Säkerhetschef i Melleruds Kommun varefter beslutet om att sekretessbelägga uppgifterna fattats av Kommunchef Karl-Olof Petersson vilket framgår i bifogat beslutsbrev.

Med vänlig hälsning

Wilhelm Bodmark
Kommunsekreterare
Kommunkansliet
464 80 MELLERUD

tfn 0530-181 04
fax 0530-181 01
e-post [e-postadress]