Begäran om handlingen: Rutin våld i nära relation Premicare

The request was successful.

Till Region Västernorrland,

Jag önskar få ut
2022-10-06;
22RS10220-33;
Premicare;
Rutin våld i nära relation Premicare

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

fb.region.västernorrland, Region Västernorrland

Ditt meddelande har kommit till Region Västernorrlands diarium.
Meddelandet öppnas under dagen eller nästkommande vardag vid helgdag.

Därefter fördelas det till handläggare/enhet/vårdenhet.

Med vänlig hälsning

Registrator

 

fb.region.västernorrland, Region Västernorrland

Ditt meddelande har kommit till Region Västernorrlands diarium.
Meddelandet öppnas under dagen eller nästkommande vardag vid helgdag.
Därefter fördelas det till handläggare/enhet/vårdenhet.

Aktuell information om vaccination mot covid-19 finns alltid på
[1]Vaccination mot covid-19 - 1177 Vårdguiden.

Om du önskar kontakta vården, rekommenderar vi i första hand att du gör
det direkt genom [2]1177s säkra e-tjänster. På 1177.se "[3]Hitta Vård"
finns även övrig kontaktinformation om man inte har möjlighet att använda
e-tjänsterna som erbjuds.

 

Med vänlig hälsning

Registrator

Diariet

Region Västernorrland

References

Visible links
1. https://www.1177.se/Vasternorrland/sjukd...
2. https://www.1177.se/Vasternorrland/om-11...
3. https://www.1177.se/Vasternorrland/hitta...

Eva Billberg, Region Västernorrland

2 Attachments

 

Begäran har inkommit till Region Västernorrland  om utlämnande av
22RS10220-33 Rutin våld i nära relation Premicare

Översändes härmed

 

Med vänlig hälsning

 

Eva Billberg

Handläggare

 

REGION VÄSTERNORRLAND

Regionledningsförvaltningen

Område Stöd och samordning

Vårdval Västernorrland

072-5492248

[e-postadress]

 

[1]untitled

 

 

 

 

References

Visible links