Anbud Upphandling avseende konsulter för förvaltning och vidareutveckling av programvara

The request was partially successful.

Hej!

Jag skulle vilja begära ut det vinnande anbudet i denna upphandling från 2023: Upphandling avseende konsulter för förvaltning och vidareutveckling av programvara med referensnummer: 22FMV3157

Hör av er vid funderingar!

Med vänlig hälsning,

Elenor

The Swedish Defence Materiel Administration

Hej

FMV har mottagit din förfrågan och vi kommer att hantera den så snart som möjligt. FMV gör alltid en sekretessbedömning av de begärda handlingarna före utlämning. Sekretessbedömningen tar olika lång tid beroende på den mängd handlingar och vad eventuell sekretess avser. Vi hoppas att du har förståelse för detta.

FMV har enligt 16 § Avgiftsförordningen rätt att ta ut en avgift för kopior oavsett format vid utlämnande. FMV debiterar även för eventuellt brevporto.

För handlingar är avgiften följande:
1-9 sidor är gratis, den tionde sidan kostar 50 kr och därefter kostar varje sida 2 kronor. FMV har enligt 17 § Avgiftsförordningen rätt att ta ut en avgift för film samt ljuskopior.

Med vänlig hälsning

Registrator
Informationsförvaltningen

FMV – Försvarets materielverk
Swedish Defence Materiel Administration
SE-115 88 Stockholm, Sweden
E-mail: [FMV e-postadress för begäran om allmän handling]
Web: www.fmv.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor <[Registrators #2033 e-postadress]>
Skickat: den 1 november 2023 11:17
Till: Registrator FMV <[FMV e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Anbud Upphandling avseende konsulter för förvaltning och vidareutveckling av programvara

Detta meddelande kommer från en EXTERN AVSÄNDARE - var FÖRSIKTIG, särskilt när du klickar på länkar eller bifogade filer.

Hej!

Jag skulle vilja begära ut det vinnande anbudet i denna upphandling från 2023: Upphandling avseende konsulter för förvaltning och vidareutveckling av programvara med referensnummer: 22FMV3157

Hör av er vid funderingar!

Med vänlig hälsning,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2033 e-postadress]

Är [FMV e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Försvarets materielverk? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

The Swedish Defence Materiel Administration

Hej Elenor,

Då anbudet innehåller väldigt många bilagor vill jag höra med dig om du är ute efter anbudet i sin helhet? Eller om det är något specifikt du efterfrågar/inte efterfrågar? I så fall får du gärna specificera.

Mvh Henri

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor <[Registrators #2033 e-postadress]>
Skickat: den 1 november 2023 11:17
Till: Registrator FMV <[FMV e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Anbud Upphandling avseende konsulter för förvaltning och vidareutveckling av programvara

Detta meddelande kommer från en EXTERN AVSÄNDARE - var FÖRSIKTIG, särskilt när du klickar på länkar eller bifogade filer.

Hej!

Jag skulle vilja begära ut det vinnande anbudet i denna upphandling från 2023: Upphandling avseende konsulter för förvaltning och vidareutveckling av programvara med referensnummer: 22FMV3157

Hör av er vid funderingar!

Med vänlig hälsning,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2033 e-postadress]

Är [FMV e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Försvarets materielverk? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Hej!
Tack för svar. Skulle främst vara intresserad av beskrivningar kring priser. Resterande i anbudet behöver jag inte begära ut.

Med vänlig hälsning,

Elenor

The Swedish Defence Materiel Administration

Hej

FMV har mottagit din förfrågan och vi kommer att hantera den så snart som möjligt. FMV gör alltid en sekretessbedömning av de begärda handlingarna före utlämning. Sekretessbedömningen tar olika lång tid beroende på den mängd handlingar och vad eventuell sekretess avser. Vi hoppas att du har förståelse för detta.

FMV har enligt 16 § Avgiftsförordningen rätt att ta ut en avgift för kopior oavsett format vid utlämnande. FMV debiterar även för eventuellt brevporto.

För handlingar är avgiften följande:
1-9 sidor är gratis, den tionde sidan kostar 50 kr och därefter kostar varje sida 2 kronor. FMV har enligt 17 § Avgiftsförordningen rätt att ta ut en avgift för film samt ljuskopior.

Med vänlig hälsning

Registrator
Informationsförvaltningen

FMV – Försvarets materielverk
Swedish Defence Materiel Administration
SE-115 88 Stockholm, Sweden
E-mail: [FMV e-postadress för begäran om allmän handling]
Web: www.fmv.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor <[Registrators #2033 e-postadress]>
Skickat: den 2 november 2023 10:54
Till: Registrator FMV <[FMV e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Anbud Upphandling avseende konsulter för förvaltning och vidareutveckling av programvara

Detta meddelande kommer från en EXTERN AVSÄNDARE - var FÖRSIKTIG, särskilt när du klickar på länkar eller bifogade filer.

Hej!
Tack för svar. Skulle främst vara intresserad av beskrivningar kring priser. Resterande i anbudet behöver jag inte begära ut.

Med vänlig hälsning,

Elenor

show quoted sections

The Swedish Defence Materiel Administration

1 Attachment

  • Attachment

    Knowit Connectivity AB Bilaga 2 Utv rdering pris och merv rde 231017.pdf

    1.6M Download View as HTML

Hej,

Bifogar begärda handlingar med detta mail.

Enligt sekretesslagen ska myndigheter göra en sekretessbedömning av handlingar innan de lämnas ut. Det finns information i handlingarna som du har begärt ut som inte lämnas ut då de omfattas av sekretess enligt Offentlighets och –sekretesslagen (2009:400) 31 kapitel, paragraf 16.

Du kan begära myndighetens prövning. Det krävs ett skriftligt beslut från myndigheten för att beslutet ska kunna överklagas. Du kan begära ett sådant beslut från FMV per e-post [FMV e-postadress för begäran om allmän handling]

Med vänlig hälsning
Registrator Infra InfoReg

FMV – Försvarets materielverk
Swedish Defence Materiel Administration
SE-115 88 Stockholm, Sweden
Web: www.fmv.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Registrator FMV <[FMV e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 2 november 2023 11:22
Till: Inköpsadministration TrV <[e-postadress]>
Ämne: VB: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Anbud Upphandling avseende konsulter för förvaltning och vidareutveckling av programvara

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor <[Registrators #2033 e-postadress]>
Skickat: den 2 november 2023 10:54
Till: Registrator FMV <[FMV e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Anbud Upphandling avseende konsulter för förvaltning och vidareutveckling av programvara

Detta meddelande kommer från en EXTERN AVSÄNDARE - var FÖRSIKTIG, särskilt när du klickar på länkar eller bifogade filer.

Hej!
Tack för svar. Skulle främst vara intresserad av beskrivningar kring priser. Resterande i anbudet behöver jag inte begära ut.

Med vänlig hälsning,

Elenor

show quoted sections