Begäran om barnrättsarbete
Response by Härnösand Municipality to Uppenbar Pseudonym on .

Awaiting classification.

Er begäran och vårt önskemål om ett förtydligande för att kunna handlägga begäran. Svaret från er lämnas till: [1][Härnösands kommun e-postadress...
Hej Angående er begäran om utlämnande av utdrag ur diariet på allt som har med barnkonventionen, barnrätt, våld mellan barn, statistik om barn utifrån...
Ang. kommunens överskottslikviditet
Request sent to Härnösand Municipality by Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Till Härnösands kommun, Jag undrar hur ni placerar hur er överskottslikviditet? Jag har information från https://kommun.jensnylander.com/kommuner/har...
Parkeringsplan och öppna data om parkeringszoner
Follow up sent to Härnösand Municipality by Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Till Härnösands kommun, Även denna begäran verkar ni inte ha klarat av att handlägga enligt lagen. Jag kommer ta ärendet till domstol och begära vite...
Öppna geodata om grillplatser
Follow up sent to Härnösand Municipality by Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Till Härnösands kommun, Jag kommer även ta detta ärende till domstol och begära vite eftersom ni inte följer lagen om öppna data och handlägger det h...
Öppna data om lekplatser
Follow up sent to Härnösand Municipality by Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Till Thomas Jenssen, Det här stämmer inte. Se https://experience.arcgis.com/experience/79fe215274404160a2abb43aef2bd137 och https://harnosand.se/bygg...
Föreningsregister som öppna data
Follow up sent to Härnösand Municipality by Uppenbar Pseudonym on .

Long overdue.

Till Härnösands kommun, Väntar fortfarande på svar. Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften...
Öppna geodata om vandringsleder
Internal review request sent to Härnösand Municipality by Uppenbar Pseudonym on .

Awaiting internal review.

Till Härnösands kommuns revisorer, Jag skriver för att begära en intern granskning av Härnösands kommuns handläggning av min begäran om data enligt...

Only requests made using Handlingar.se are shown. ?