Parkeringsplan och öppna data om parkeringszoner
Begäran skickad till Härnösands kommun av Uppenbar Pseudonym den .

Försenad.

Jag hittade nyligen en parkeringsplan från Sollentuna kommun och undrar om en liknande finns för Härnösand? https://www.sollentuna.se/contentassets/57...
Öppna geodata om grillplatser
Uppföljning skickades till Härnösands kommun av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Jag väntar fortfarande på svar. Ni bryter mot lagen när ni inte svarar på sånt här i tid, är ni medvetna om det? Om utlämnandet är förknippat med en...
Föreningsregister som öppna data
Uppföljning skickades till Härnösands kommun av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Väntar fortfarande på svar. Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker....
Öppna geodata om vandringsleder
Begäran om intern granskning skickad till Härnösands kommun av Uppenbar Pseudonym vid .

Inväntar intern granskning.

Till Härnösands kommuns revisorer, Jag skriver för att begära en intern granskning av Härnösands kommuns handläggning av min begäran om data enligt...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av Handlingar.se visas. ?