Öppna data om lekplatser
Begäran skickad till Härnösands kommun av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Önskar alla lekplatser i kommunen som öppna data. Se bakgrund. Begäran enligt lagen om öppna data, ni har 4 veckor på att behandla ärendet. Se DIGGs re...
Öppna geodata om grillplatser
Uppföljning skickades till Härnösands kommun av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Nu har det gått fyra veckor. Är ni på gång med ett svar? Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgift...
Parkeringsplan och öppna data om parkeringszoner
Begäran skickad till Härnösands kommun av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Jag hittade nyligen en parkeringsplan från Sollentuna kommun och undrar om en liknande finns för Härnösand? https://www.sollentuna.se/contentassets/57...
Föreningsregister som öppna data
Uppföljning skickades till Härnösands kommun av Uppenbar Pseudonym den .

Mycket sena.

Väntar fortfarande på svar. Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker....
Öppna geodata om vandringsleder
Begäran om intern granskning skickad till Härnösands kommun av Uppenbar Pseudonym vid .

Inväntar intern granskning.

Till Härnösands kommuns revisorer, Jag skriver för att begära en intern granskning av Härnösands kommuns handläggning av min begäran om data enligt...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av Handlingar.se visas. ?