Bläddra och sök bland förfrågningar

Omkring 800 förfrågningar funna

Geodata om vandringsleder, m.m.
Svar från Sundsvalls kommun till Uppenbar Pseudonym den .

Inväntar klassificering.

  Sundsvalls kommun har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag.   I princip blir all post till Sundsvalls kommun...
Det här är ett automatiskt meddelande som du inte kan svara på.   Hej! Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tagit emot ditt e-postmeddelan...
Geodata om vandringsleder
Svar från Härnösands kommun till Uppenbar Pseudonym den .

Nekad.

Hej! Härnösands kommun har ännu inte fattat något beslut om att lägga ut öppna data. Just nu pågår ett stort arbete med Säkerhetsklassning av bl.a. al...
Öppna data om vandringsleder
Svar från Orust kommun till Uppenbar Pseudonym den .

Nekad.

Hej igen Vi har kikat på den här förfrågan om att ta del av kommunens vandringsleder. Orust kommun har ingen egen API för hämtning av öppna data, mater...
Hej Solveig Mckenzie, Jag skulle vilja ta del av ett skriftligt beslut om att RAÄ inte lämnar ut mer underlag kring beslutet att ge Föreningen Svensk...
Lönelista Controller/Budgethandläggare/samordnare mm.
Svar från Regeringskansliet till Anna den .

Inväntar klassificering.

Hej, Du har begärt att få ta del av samtliga löner fördelat på titlar inom yrken som arbetar med ekonomisk analys såsom controller, budgethandläggare...
Lönelista Controller
Svar från Stadsledningskontoret till Anna den .

Inväntar klassificering.

Hej, Bifogar lönelista på controllers på stadsledningskontoret. Med vänlig hälsning Yvonne Wennström HR-administratör Stadsledningskontoret Persona...
Lönelista
Uppföljning skickades till Täby kommun av Anders Persson den .

Mycket sena.

Till Täby kommun, Enligt lag, borde myndigheten ha svarat vid det här laget Med vänlig hälsning, Anders Persson
Lönelista på idrottslärare i Sundbyskolan
Svar från Stockholms stad till Malika Fernane den .

Inväntar klassificering.

Hej Här kommer önskad lönelista gällande maj 2022. Listan "haltar" lite eftersom det är olika månader för utbetalning av ny lön för 2022 (facklig till...
Lönelista Torekällgymnasiet
Svar från Södertälje kommun till Anders Persson den .

Inväntar klassificering.

Hej, Då vi helst inte skickar dessa handlingar digitalt så behöver jag veta vart jag ska skicka dessa, alt. så kan du hämta upp dessa efter ök i recep...
Hyresavtal för Topasgatan 3, Göteborg med Erik Tiberg Fastigheter
Svar från Göteborgs stad till Vera Karlsson den .

Inväntar klassificering.

Hej Vera! Tack för ditt mejl till Göteborgs Stad. Vet du vilken förvaltning eller bolag som har hyresavtalet? Så vi vet vart vi ska sända din begä...
Löne lista i rinkby_kista hemtjänst
Svar från Stockholms stad till Anstäld den .

Inväntar klassificering.

Hej! Lönelista bifogad. Hälsningar, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningen HR-avdelningen Borgarfjordsgatan 14, Box 7049, 164 07 Kista www.stockholm....
MLA

Inväntar klassificering.

Hej! Tack för ditt meddelande. SBU:s uppdrag är att systematiskt utvärdera utvalda metoder i hälso- och sjukvården. Detta gör vi genom att granska for...
Geotekniskt arkivmaterial - E45, Malma 1:4
Svar från Trafikverket till Niklas den .

Framgångsrik.

Mejl 2 Hej, Använd följande lösenord: Lösenord: V8!tMArk62 (måste skrivas in, kan ej kopieras) Med vänlig hälsning Carin Karlsson Arkivarie [e-po...
Lönelista
Svar från Sollentuna kommun till Anders Persson den .

Inväntar klassificering.

Hej! Översänder uppgifter enligt begäran. Se bifogad fil.   Med vänlig hälsning     Morgan Svensson Löneadministratör Personalavdelning...
Begäran om källkod
Tydliggörandet skickades till Karolinska Institutet av Axel Wickman den .

Mycket sena.

Till Ulf Morgell, Jag syftar alltså på de källkods-filer som används för att driva den webbserver som är värd för Karolinska Instituets hemsida, samt...
Dear Sir,   You have requested access to the following documents: Communication with the Government of the Netherlands concerning the purchase of...
Hej!   Eftersom skyltarna redan är uppsatta, och således tillgängliga för allmänheten, så är de redan offentliggjorda.   De informationsskylta...
Key messages to EU member states on Frontex
Svar från Utrikesdepartementet till Matthias Döring den .

Informationen fanns ej.

Dear Mr Döring,   Thank you for your request for access to key messages regarding Frontex, sent together with 13 other EU Member States, in view o...
Hej! 13 juni är datumet för kommunfullmäktiges sammanträde. Föredragningslista och handlingar hittar du på kommunens hemsida, [1]2022-06-13 Kommunf...
Löner Rinkeby-Kista Dagliga verksamheter
Svar från Stockholms stad till Rinkeby-Kista den .

Inväntar klassificering.

Hej! Bifogat hittar du lönerna för anställda i Rinkeby-Kista Dagliga verksamheter.     Med vänliga hälsningar Julia Jonsson arkivarie/regis...
Verkshöjd för valdata
Svar från Valmyndigheten till Eric Luth den .

Inväntar klassificering.

Hej, Vi anser inte att det är någon verkshöjd i datat som presenteras på den aktuella sidan. Med glada hälsningar, -- Carl-Niclas Carl-Niclas Odenb...
Hej, Se svar på dina frågor nedan från ansvarig chef, direkt efter dina frågor. Med vänlig hälsning Yvonne Wennström HR-administratör Stadslednings...
Ljudfil för Malmö stads Ljudidentitet producerad 2020
Begäran till Malmö stad av Mattias Axell. Kommenterad av Mattias Axell den .

Lyckades delvis.

Jag fick ta del av filen för eget bruk. Malmö stad har avtalat så att organisationen får använda musiken fritt, alltså ekonomisk upphovsrätt. Men ideel...
have you been able to take a look at my request? Yours faithfully, Alexander Fanta