Hjälpsidor

Kontakta oss

Om din fråga inte besvaras här, eller om du vill låta oss veta något om webbplatsen, t.ex. feedback, kontakta oss.

Pro

Allmänna Villkor #

Du hittar de Allmänna Villkoren för tjänsten här.

Handlingar Pro #

Med Handlingar Pro kan du obegränsat ställa frågor till myndigheter och tjänsten organiserar svaren åt dig. Du kan sätta en sekretessperiod på dina förfrågningar, för att hinna jobba på ditt projekt och du kan även ställa samma fråga upp till 500 myndigheter samtidigt. Tjänsten drivs av Digital Openers AB.

Privata förfrågningar #

Pro-användare kan sätta en privat period på en fråga för att försena publicering medan du arbetar på din artikel eller undersökning.

När en fråga är privat garanterar vi att den bara kommer vara synlig på Handlingar.se för den period du väljer. Handlingar Pro administratörer kommer också att kunna se din begäran, men kommer bara kunna göra så i det fall att de behöver fixa ett problem med det (t.ex. misslyckad leverans till myndigheten). De kommer inte avslöja innehållet av din fråga eller något svar du skickar till någon annan. Myndigheten kan fortfarande publicera det i registraturens diarie som vanligt.

Hur länge kan jag hålla förfrågningar privata? #

Privata perioder kan sättas för 3, 6 eller 12 månadersperioder.

Lägger till en privat period

Du kommer automatiskt bli notifierad en vecka innan, och på dagen, då den privata perioden upphör.

När den privata perioden är över kommer din förfrågan och följande korresponsden, inklusive ditt namn, att bli offentligt publicerad på denna webbsida.

Jag behöver mer tid. Kan jag förlänga en privat period? #

Privata perioder kan förlängas, men bara under veckan innan datumet det upphör.

Hur du förlänger en privat period

Det finns ingen begränsning på antalet gånger en privat period kan förlängas, men varje förlängning kräver manuell bekräftan.

Hur publicerar jag en begäran om allmän handling? #

Förfrågningar kan publiceras när som helst.

Att publicera en begäran

Kan jag göra privata serieförfrågningar? #

Privata perioder kan även bli satta för serieförfrågningar, och deras hantering följer samma principer som individuella förfrågningar. Förändringar på en privat period på en förfrågan som tillhör en serieförfrågan speglas till alla förfrågningar i serien.

Serieförfrågningar #

Serieförfrågningar gör det enkelt att skicka och hantera förfrågningar till flera myndigheter.

Hur gör jag en serieförfrågan? #

Serieförfrågan tillåter dig att välja en lista av myndigheter och skriva en mall till förfrågan. Begäran blir individuellt skickad till varje myndighet som ett e-postmeddelande merge.

Select authorities for a batch

Write a batch template

Hur hanterar jag en serieförfrågan? #

Utvecklingen av en serieförfrågan kan hanteras med en behändig utvecklingsindikator för att se hur nära du är att få svaren från alla myndigheter och göra det enkelt att välja vilket steg du ska ta härnäst.

Att hantera serieförfråningar

Hur hanterar jag serieförfrågningars privata perioder? #

Serieförfrågningar kan göras privata, och privata perioder kan enkelt hanteras över hela serieförfrågan.

Hantera serieförfrågans privata status

Hur många myndigheter kan jag lägga till en serieförfrågan? #

Det maximala antalet att myndigheter som kan läggas till är 500.

Hur många serieförfrågningar kan jag göra? #

Vi rekommenderar att du skickar ett begränsat test av en serieförfrågan till ett prov av myndigheter för att testa frågan. När du vet att myndigheterna håller den typen av data som du frågar efter kan du då skicka begära ut från återstående myndigheter.

Det finns ingen begränsning på antalet serieförfrågningar som kan skickas, men Pro-användare krävs följa våra riktlinjer kring formuleringar Att göra en begäran.