Trafikverket

En offentlig myndighet

10 förfrågningar
Begäran om uppgifter - olycksstatistik, transporter av farligt gods, halkbekämpning salt - Godegård, Motala kommun
Begäran om intern granskning skickad till Trafikverket av Dag Hansson vid .

Inväntar intern granskning.

Till Trafikverket, Svar till Magnus Lindholm. Följande sträckor: Godegård-Mariedamm Godegård-Nykyrka Godegård-Zinkgruvan Godegård-Tjällmo Godeg...
Begäran att få ta del av en allmän handling
Svar från Trafikverket till Staffan Zellmann den .

Framgångsrik.

Hej Steffan Bifogar efterfrågat ramavtal.   Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offen...
Mätningsteknisk Redovisning "MätR" från 2021
Svar från Trafikverket till jonatan vilhunen den .

Inväntar klassificering.

Hej Jonatan   Du har begärt ut Mätningsteknisk redovisning ”MätR”  från 2021 och till en maxkostnad av 500kr.   Det finns inget systematiskt s...
Information om Götalandsbanan - nya stambanor för höghastighetståg
Svar från Trafikverket till Per Vorberg den .

Inväntar klargörande.

Hej Per,   Jag kan inte se att vi mottagit en respons av dig gällande min fråga om tidsspann kopplat till den avgift som tas vid begäran av handli...
Begäran om kontraktför upphandling
Svar från Trafikverket till Helena Weijsenburg den .

Framgångsrik.

    Med vänlig hälsning   Alma Engström Kvalificerad inköpare Inköp och Logistik Öst/Stockholm   [1][e-postadress] Direkt: 010-123 67...
Önskar ta del av föregående upphandling
Svar från Trafikverket till Daniel Sågström den .

Mycket sena.

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande. Tack för att du har kontaktat oss! Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.   Vi vi...
Hej Eva! Jag hittar inget av det du efterfrågar på fastigheterna i arkiven efter Vägverket eller Banverket. Din begäran är också skickat till projekte...
Lokaliseringsplan E18 och E20
Svar från Trafikverket till Robert Jonsson den .

Lyckades delvis.

Hej! MKB och Teknik finns nu i vår ftp-server. De övriga handlingarna finns bara på Landsarkivet, inte här.   För att ladda ner din fil gå till...
Hej Elenor! Bifogar Trafikverkets Arkivbeskrivning. Hälsningar Henrik Ligmajer Arkivarie Arkivcenter [email address] Direkt: 010-123 25 67, Mobil...
Hej, Ytterligare ett mail med handlingar. Slutrapporten låg på båda ärendena, så därmed var detta de handlingar som fanns att lämna ut. Med vänlig hä...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?