Geotekniskt underlag väg 205/243
Svar från Trafikverket till Niklas den .

Framgångsrik.

Hej Niklas, Här kommer provgropsundersökningen för GC-väg 205. Se bifogad fil. Med vänlig hälsning Pontus Fredriksson Handläggare Arkivservice [e-...
Begäran om handling TRV 2022/127144
Svar från Trafikverket till Ulf Hammarbäck den .

Inväntar klassificering.

Hej,   Vänligen se bifogade filer som svar på begäran.   M v h /Christian Löf Trafikverkets interna konfidentialitetsnivå: 2 Intern Chris...
Lönestatistik för Sektionen Underhåll i Sverige.
Svar från Trafikverket till Anders den .

Framgångsrik.

Hej,   Bifogat finner du lista enligt önskemål Om du svarar på detta meddelande, var vänlig och ändra inte rubriken.     Ida Åman HR supp...
Lönestatistik sektion elkraftssystem
Svar från Trafikverket till Anders den .

Framgångsrik.

Hej! Vi har ingen sektion som heter Elkraftsystem men en sektion som heter System under en enhet som heter Elkraft så tänkte om det kanske är den so...
Ansökan om underlag realtionshandling väg E6 Stenungsundsmotet
Svar från Trafikverket till Emil Josefsson den .

Informationen fanns ej.

Hej Emil, Jag kan dessvärre inte hitta några relationshandlingar över sträckan här på vårt arkiv. Då en stor del av handlingar så som vägplaner och li...
Hej Jonatan   Du har begärt ut Mätningsteknisk redovisning ”MätR”  från 2021 och till en maxkostnad av 500kr.   Det finns inget systematiskt s...
Geotekniskt arkivmaterial - E45, Malma 1:4
Svar från Trafikverket till Niklas den .

Framgångsrik.

Mejl 2 Hej, Använd följande lösenord: Lösenord: V8!tMArk62 (måste skrivas in, kan ej kopieras) Med vänlig hälsning Carin Karlsson Arkivarie [e-po...
Hej Dag!   Här kommer olycksstatistik för följande sträckor:     Det finns endast från 2003-2020. Observera också att tabellerna visar dödad...
Begäran att få ta del av en allmän handling
Svar från Trafikverket till Staffan Zellmann den .

Framgångsrik.

Hej Steffan Bifogar efterfrågat ramavtal.   Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offen...
Information om Götalandsbanan - nya stambanor för höghastighetståg
Svar från Trafikverket till Per Vorberg den .

Inväntar klargörande.

Hej Per,   Jag kan inte se att vi mottagit en respons av dig gällande min fråga om tidsspann kopplat till den avgift som tas vid begäran av handli...
Begäran om kontraktför upphandling
Svar från Trafikverket till Helena Weijsenburg den .

Framgångsrik.

    Med vänlig hälsning   Alma Engström Kvalificerad inköpare Inköp och Logistik Öst/Stockholm   [1][e-postadress] Direkt: 010-123 67...
Önskar ta del av föregående upphandling
Svar från Trafikverket till Daniel Sågström den .

Mycket sena.

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande. Tack för att du har kontaktat oss! Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.   Vi vi...
Hej Eva! Jag hittar inget av det du efterfrågar på fastigheterna i arkiven efter Vägverket eller Banverket. Din begäran är också skickat till projekte...
Lokaliseringsplan E18 och E20
Svar från Trafikverket till Robert Jonsson den .

Lyckades delvis.

Hej! MKB och Teknik finns nu i vår ftp-server. De övriga handlingarna finns bara på Landsarkivet, inte här.   För att ladda ner din fil gå till...
Hej Elenor! Bifogar Trafikverkets Arkivbeskrivning. Hälsningar Henrik Ligmajer Arkivarie Arkivcenter [email address] Direkt: 010-123 25 67, Mobil...
Hej, Ytterligare ett mail med handlingar. Slutrapporten låg på båda ärendena, så därmed var detta de handlingar som fanns att lämna ut. Med vänlig hä...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?