Upphandlingsplan
Svar från Region Sörmland till PublicInsight den .

Framgångsrik.

Hej. Bifogar enligt önskemål vår upphandlingsplan för 2021 och 2022 så långt den är klar. Vi är mitt inne i ett arbete med att revidera processen och...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?