Kriminalvården

En offentlig myndighet

3 förfrågningar
Hej Leif,   Bifogat finns två styrande dokument som kan vara till hjälp för din dotters arbete med C-uppsatsen hon skriver. Vi önskar henne lycka...
Valdeltagande i fängelse
Svar från Kriminalvården till Pierre Mesure den .

Informationen fanns ej.

Hej, se bifogat fil för svar på din fråga till Kriminalvården.   Med vänlig hälsning Sigrid Perlman Senior handläggare ______________________...
Hej, Begärda handlingar översänds härmed. För tydliggörande: För närvarande arbetar Kriminalvården med att uppdatera dokumenthanteringsplanen så att...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?