Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är MarioDBK vänligen logga in och låt alla veta.

Sammansättning av anställda

Vi väntar på MarioDBK för att läsa det senaste svaret och uppdatera dess status.

Till Kriminalvården,

Jag skulle vilja ha följande information:

-Totalt antal anställda,
-Totalt antal anställda som inte är medborgare i Europeiska unionen, men som är legal rezident,
-Totalt antal anställda som är medborgare i Europeiska unionen, men som är legal rezident.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Mario Miletić

Enström Anne M - HK, Kriminalvården

1 Bilaga

Hej!

Angående din förfrågan om antal anställda och medborgarskap:

 

Antalet anställda var 2023-03-31 16675 medarbetare (tillsvidare och
visstidsanställda)

 

Kriminalvården har inga registrerade uppgifter om medborgarskap enligt din
förfrågan..

 

 

 

Vänliga hälsningar

 

Anne Enström

Enhetschef
HR-avdelningen
Kriminalvården
Huvudkontoret
601 80 Norrköping
[1]www.kriminalvarden.se

 

[2]Signatur%20kriminalvården

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.kriminalvarden.se/

Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är MarioDBK vänligen logga in och låt alla veta.