Diskrimineringsombudsmannen

En offentlig myndighet, även kallad DO

3 förfrågningar
Statistik om anmälningar och tips till DO 2021
Svar från Diskrimineringsombudsmannen till Elenor Weijmar den .

Hanterat genom post.

Hej,   Svaret är 3094 inkomna tips/klagomål mellan 2021-01-01 och 2021-08-31.   Med vänlig hälsning, Registrator Diskrimineringsombudsmanne...
Hej, Diskrimineringsombudsmannen (DO) har hanterat din begäran om att ta del av en allmän handling. Handläggaren har sekretessprövat de handling s...
    Hej.   Nu är sekretessprövningen klar och jag bifogar därmed handlingen.   Hälsningar   [1]cid:image002.png@01D50B01.611EA9D0 Eli...

Endast förfrågningar som görs med hjälp av handlingar.se visas. ?