Equality Ombudsman

A public authority, also called DO

5 requests
Ansvarig öppna data
Response by Equality Ombudsman to Axel Magnusson on .

Awaiting classification.

Hej, DO har i nuläget ingen utsedd projektgrupp med anledning av den nya lagen. Frågor som rör öppna data ex. begäran om tillgängliggörande av data fö...
Statistik om anmälningar och tips till DO 2021
Response by Equality Ombudsman to Elenor Weijmar on .

Handled by postal mail.

Hej,   Svaret är 3094 inkomna tips/klagomål mellan 2021-01-01 och 2021-08-31.   Med vänlig hälsning, Registrator Diskrimineringsombudsmanne...
Upphandlingsplan
Response by Equality Ombudsman to PublicInsight on .

Information not held.

Hej,   Diskrimineringsombudsmannen har ingen allmän handling som motsvarar begäran.     Med vänlig hälsning Registrator   Diskrimineri...
Hej, Diskrimineringsombudsmannen (DO) har hanterat din begäran om att ta del av en allmän handling. Handläggaren har sekretessprövat de handling s...
    Hej.   Nu är sekretessprövningen klar och jag bifogar därmed handlingen.   Hälsningar   [1]cid:image002.png@01D50B01.611EA9D0 Eli...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?