Uppgifter om övning SVEA 2017

Mikael Johansson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Regeringskansliet

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Regeringskansliet hade inte den begärda informationen.

Till Regeringskansliet,

Jag begär ut de handlingar som regeringskansliet / regeringen har angående övning SVEA 2017 som omfattade försvarsmaktens stöd till polisen vid terroristbekämpning, vilket även inkluderar en begäran från polisen till regeringen om stöd från försvarsmakten till polisen under perioden 2017-04-05 till 2017-04-07; Alternativt en underrättelse som inkom från polisen om att stöd från försvarsmakten har begärts under dessa tre dagarna, oberoende av om det skedde inom ramen för SVEA 2017 eller inte.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Mikael Johansson

Sofia Örning, Regeringskansliet

2 Bilagor

Hej,

 

Jag har hanterat din begäran om allmänna handlingar, vänligen se bifogat
dokument för svar i ditt ärende.

 

Med vänliga hälsningar,

Sofia Örning
Rättssakkunnig
Rättssekretariatet
Försvarsdepartementet

Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 85 60
Mobil 073-0492379
[1][e-postadress]
[2]www.regeringen.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.regeringen.se/