Uppgifter om övning mot terrorism.

Mikael Johansson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Säkerhetspolisen

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev delvis framgångsrik.

Till Säkerhetspolisen,

Jag begär att få ut de handlingar som beskriver planering, utförande och utvärdering av den övning som säkerhetspolisen genomförde i Stockholm vid datum 2017-04-05 till 2017-04-07. Övningen gick ut på att hantera terrorbrott och genomfördes enligt uppgift tillsammans med polis och försvarsmakten. Övningen sammanfaller med Stockholms läns landstings övning att hantera terrorbrott vid området omkring Drottninggatan i Stockholm med utbildning onsdag till fredag förmiddag följt av ett realistiskt spel fredag eftermiddag 2017-04-07.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Mikael Johansson

Till Säkerhetspolisen,

Svaret är försenat. Enligt lagen, ska myndigheten normalt ha svarat hastigt och senast 22 augusti 2023.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Mikael Johansson

Säkerhetspolisen

2 Bilagor

SÄKERHETSPOLISEN                                      SKRIVELSE  
              2023-18155

 

                           2023-08-25

 

                  

                                          

 

                          
                                                                       

                                                                                                                 

     Begäran om allmän handling

 

Du har begärt att få ta del av de handlingar som beskriver planering,

utförande och utvärdering av den övning som Säkerhetspolisen tillsammans

med polismyndigheten, Försvarsmakten och Regeringskansliet genomförde

i Stockholm den 2017-04-05 – 207-04-06.

 

Säkerhetspolisen kan lämna följande uppgifter avseende din begäran, se
bifogat dokument.

 

 

Om du vill ha ett formellt myndighetsbeslut som du kan överklaga till
Kammarrätten

vänligen meddela oss detta. Ange diarienummer 2023-18155 i din
vidarekontakt med

Säkerhetspolisen i detta ärende.

 

                                                                  Med
vänlig hälsning,

                                           
                                                                     

[1]SAPO2h+rgb 
Sekretessfunktionen

[2][e-postadress]
[3]www.sakerhetspolisen.se

 

References

Visible links
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.sakerhetspolisen.se/

Till Säkerhetspolisen,

Jag behöver även den utvärdering av övning SVEA 2017 som omnämns på sidan 10 i det utlämnade dokumentet från SÄPO.
citat:
"Utvärdering
En kortare avstämning sker vid återsamling efter övningen samt utdelande av utvärderingsfrågor som myndighetsvis skall besvaras och lämnas till övningsledningen. Utvärderingsmöte för myndigheternas representanter i övningsledningen planeras för genomförande några veckor efter övningen."

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Mikael Johansson

Säkerhetspolisen

1 Bilaga

SÄKERHETSPOLISEN                                SKRIVELSE               
 2023-18155

 

                      2023-08-29

                                                                                                                 

Mikael Johansson

                                                                                                                 

 

 

 

Begäran om allmän handling

 

Du har inkommit med en begäran om att få ta del av utvärdering av SVEA
2017 som nämns

på sidan 10 i det material som sedan tidigare lämnats ut till dig.

 

Säkerhetspolisen kan meddela att det inte finns någon handling som
motsvarar din begäran.

 

                                                                 Om du
vill ha ett formellt myndighetsbeslut som du kan överklaga till
Kammarrätten vänligen

meddela oss detta. Ange diarienummer 2023-18155 i din vidarekontakt med
Säkerhetspolisen.

 

 

 

                                                                  Med
vänlig hälsning,

                                           
                                                                     

[1]SAPO2h+rgb 
Sekretessfunktionen

 

                                                       
[2][e-postadress]

 

References

Visible links
2. mailto:[e-postadress]

Till Säkerhetspolisen,

diarienummer 2023-18155

Det är inte rimligt att anta att det inte finns någon utvärdering hos Säkerhetspolisen där SÄPO, polisen och försvarsmakten samövar i en årligen återkommande övning.
Läs sidan 7 i det utlämnade dokumentet med titeln "Övning SVEA 2017", under rubriken "Schema dag 1", där under SÄPOs ledning en uppföljning sker av SVEA 2016, d.v.s. övningen föregående år. Om en sådan uppföljning / utvärdering ska kunna ske måste det finnas dokumentation hos SÄPO som beskriver hur övningen utlöpte och lärdomar etc. av denna. Samma förhållande gäller för övningen 2017.
Om inte annat bör ni hitta dokumenterad uppföljning / utvärdering av övning SVEA 2017 i någon efterföljande övning, till exempel övning Svea 2018.

Notera att Säpo censurerar namnet "SVEA" i dokumentet men försvarsmakten använder namnet Svea i sina årsrapporter. Jag utgår ifrån att både Säpo, polisen och försvarsmakten använder samma namn på övningen.

Försök att finna utvärderingen av övning Svea 2017.
Om den ändå inte går att finna behöver jag ett formellt beslut på detta.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Mikael Johansson

Säkerhetspolisen

1 Bilaga

Säkerhetspolisens beslut finns bifogat.

 

Med vänlig hälsning,

Säkerhetspolisen