Testbegäran 2020-06-19

Elenor gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Testmyndighet 1

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Testmyndighet 1,

Detta är ett test.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Elenor

Elenor Weijmar, Testmyndighet 1

1 Bilaga

Detta är svar på test.
Den mån 19 juni 2023 18:47Elenor
<[1][Registrators #1934 e-postadress]> skrev:

Till Testmyndighet 1,

Detta är ett test.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag
(2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[2]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla
svar till denna begäran:
[3][Registrators #1934 e-postadress]

Är [4][Testmyndighet 1 e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Testmyndighet 1? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [5][e-postadress]:
[6]https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att
publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering
av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se
samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[7]https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
3. mailto:[e-postadress]
4. mailto:[Testmyndighet 1 e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[e-postadress]
6. https://handlingar.se/change_request/new...
7. https://handlingar.se/help/officers