Priser för organisationens användning av tjänsten Microsoft Office 365

Begäran blev framgångsrik.

Till Vindelns kommun,

Jag önskar ta del av priser för organisationens användning av tjänsten Microsoft Office 365. Jag vill ha pris per användare och eventuellt fasta grundpriser.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Petter Joelson

Vindelns kommun myndighetsmail, Vindelns kommun

Hej,

Vi har mottagit ditt meddelande.

 

Vår eport kontrolleras måndag - fredag, helgfri vardag, mellan kl 09.00 -
16.00.

 

För brådskande ärenden, vänligen kontakta oss på 0933-140 00.

 

 

Med vänlig hälsning,

Nämndsadministrationen

[1][Vindelns kommun e-postadress för begäran om allmän handling] | 0933-140 00 

 

 

Postadress: 922 81 Vindeln

Besöksadress: Kommunalhusvägen 11
Webbplats: [2]www.vindeln.se

[3]Här kan du läsa om hur Vindelns kommun behandlar dina personuppgifter

 

[4]Broschyr om Vindelns kommun

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Vindelns kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://www.vindeln.se/
3. https://www.vindeln.se/?id=12526
4. http://www.sebroschyr.se/vindelns-kommun...

Ola Tellström, Vindelns kommun

1 Bilaga

Bifogar aktuella priser nedan.
Tack
--

Med vänlig hälsning | Vårradahkkh

 

Ola Tellström

IT Chef

[1][e-postadress] | 0933-14000

 

VINDELNS KOMMUN | VYÖDDALEN KOMMUVNDA 

922 81 Vindeln | Vyöddale

Besök: Kommunalhusvägen 11, Vindeln

[2]www.vindeln.se

0933-14000

Den tis 23 jan. 2024 kl 14:40 skrev ekonomi <[3][e-postadress]>:

Hej Ola,

 

Kan någon hos er svara på frågan nedan? 😊

 

Med vänlig hälsning | Vårradahkkh

 

Helena Svenonius

Ekonomiassistent

Stab - Ekonomi

 

VINDELNS KOMMUN | VYÖDDALEN KOMMUVNDA 

922 81 Vindeln | Vyöddale

Besök: Kommunalhusvägen 11, Vindeln

[4]www.vindeln.se

E-post: [5][e-postadress]

Tel:  0933-140 21

 

 

 

Förvaltningsområde för samiska | Vindelns kommun

 

Hantering av personuppgifter | Vindelns kommun

 

Broshyr om Vindelns kommun

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Vindelns kommun myndighetsmail <[6][Vindelns kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 23 januari 2024 14:08
Till: ekonomi <[7][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Priser för
organisationens användning av tjänsten Microsoft Office 365

 

 

 

Detta mail är vidarebefordrat från Vindelns kommuns myndighetsbrevlåda.

Om du vill du svara, gör det till den ursprungliga avsändaren.

 

Med vänlig hälsning

Nämndsadministrationen

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Petter Joelson <[8][Registrators #2118 e-postadress]>

Skickat: den 23 januari 2024 13:24

Till: Vindelns kommun myndighetsmail <[9][Vindelns kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Priser för organisationens
användning av tjänsten Microsoft Office 365

 

Till Vindelns kommun,

 

Jag önskar ta del av priser för organisationens användning av tjänsten
Microsoft Office 365. Jag vill ha pris per användare och eventuellt
fasta grundpriser.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

 

Petter Joelson

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag
(2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[10]https://urlprotection.myatea.net/?url=ht... kommun e-postadress för begäran om allmän handling]&tss=1706012616&msgid=3aa1fdec-b9ea-11ee-9355-ddc4d88899a4&h=e1254c3a

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla
svar till denna begäran:

[11][Registrators #2118 e-postadress]

 

Är [12][Vindelns kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Vindelns kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[13][e-postadress]:

[14]https://urlprotection.myatea.net/?url=ht... kommun e-postadress för begäran om allmän handling]&tss=1706012616&msgid=3aa1fdec-b9ea-11ee-9355-ddc4d88899a4&h=e9c835db

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att
publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering
av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se
samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[15]https://urlprotection.myatea.net/?url=ht... kommun e-postadress för begäran om allmän handling]&tss=1706012616&msgid=3aa1fdec-b9ea-11ee-9355-ddc4d88899a4&h=db951b72

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.vindeln.se/
3. mailto:[e-postadress]
4. http://www.vindeln.se/
5. mailto:[e-postadress]
6. mailto:[Vindelns kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. mailto:[Registrators #2118 e-postadress]
9. mailto:[Vindelns kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
10. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
11. mailto:[Registrators #2118 e-postadress]
12. mailto:[Vindelns kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
13. mailto:[e-postadress]
14. https://handlingar.se/change_request/new...
15. https://handlingar.se/help/officers

Helena Svenonius, Vindelns kommun

2 Bilagor

Hej,

 

Se priser nedan:

 

 

Med vänlig hälsning | Vårradahkkh

 

Helena Svenonius

Ekonomiassistent
Stab - Ekonomi

 

VINDELNS KOMMUN | VYÖDDALEN KOMMUVNDA 

922 81 Vindeln | Vyöddale

Besök: Kommunalhusvägen 11, Vindeln

[1]www.vindeln.se

E-post: [e-postadress]

Tel:  0933-140 21

 

 

[2]Förvaltningsområde för samiska | Vindelns kommun

 

[3]Hantering av personuppgifter | Vindelns kommun

 

[4]Broshyr om Vindelns kommun

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Petter Joelson <[5][Registrators #2118 e-postadress]>

Skickat: den 23 januari 2024 13:24

Till: Vindelns kommun myndighetsmail <[6][Vindelns kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Priser för organisationens
användning av tjänsten Microsoft Office 365

 

Till Vindelns kommun,

 

Jag önskar ta del av priser för organisationens användning av tjänsten
Microsoft Office 365. Jag vill ha pris per användare och eventuellt fasta
grundpriser.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

 

Petter Joelson

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[7]https://urlprotection.myatea.net/?url=ht... kommun e-postadress för begäran om allmän handling]&tss=1706012616&msgid=3aa1fdec-b9ea-11ee-9355-ddc4d88899a4&h=e1254c3a

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[8][Registrators #2118 e-postadress]

 

Är [9][Vindelns kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Vindelns kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [10][e-postadress]:

[11]https://urlprotection.myatea.net/?url=ht... kommun e-postadress för begäran om allmän handling]&tss=1706012616&msgid=3aa1fdec-b9ea-11ee-9355-ddc4d88899a4&h=e9c835db

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[12]https://urlprotection.myatea.net/?url=ht... kommun e-postadress för begäran om allmän handling]&tss=1706012616&msgid=3aa1fdec-b9ea-11ee-9355-ddc4d88899a4&h=db951b72

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

References

Visible links
1. http://www.vindeln.se/
2. https://www.vindeln.se/kommun-och-politi...
3. https://www.vindeln.se/om-webbplatsen/ha...
4. https://www.sebroschyr.se/Vindelns-kommu...
5. mailto:[Registrators #2118 e-postadress]
6. mailto:[Vindelns kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
8. mailto:[Registrators #2118 e-postadress]
9. mailto:[Vindelns kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
10. mailto:[e-postadress]
11. https://handlingar.se/change_request/new...
12. https://handlingar.se/help/officers