PIAs / DPIAs related to CRS

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Finansdepartementet ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Dear Ministry of Finance,

I am requesting a copy of any GDPR Privacy Impact Assessments (PIAs) or Data Privacy Impacts (DPIAs) that relate to Sweden's participation in the Common Reporting Standard (CRS).

Yours faithfully,
Nicholas Lee