Parkeringsplan och öppna data om parkeringszoner

Uppenbar Pseudonym gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Härnösands kommun

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Härnösands kommun ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Till Härnösands kommun,

Jag hittade nyligen en parkeringsplan från Sollentuna kommun och undrar om en liknande finns för Härnösand?
https://www.sollentuna.se/contentassets/...

Jag undrar även om ni är beredda att släppa öppna geodata om era parkeringszoner så jag ser var jag kan parkera, tidsintervall, begränsningar, m.m. (denna begäran är enligt öppna datalagen och ni har 4 veckor på er att lämna ut om datan finns i digital form hos kommunen)

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Uppenbar Pseudonym

Till Härnösands kommun,

Även denna begäran verkar ni inte ha klarat av att handlägga enligt lagen. Jag kommer ta ärendet till domstol och begära vite om jag inte får svar inom kort.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym