öppna data om Ark 56

Uppenbar Pseudonym gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Länsstyrelsen i Blekinge Län

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Länsstyrelsen i Blekinge Län hade inte den begärda informationen.

Uppenbar Pseudonym

Till Länsstyrelsen i Blekinge Län,

Jag står i Ronneby och läser på ett informationsskylt nära stationen om ARK56 som är ett nätverk av leder i Blekinge arkipelag.

Jag önskar att alla data i appen som även annonseras på skylten släpps som öppna data och att en tydlig dataägare utpekas för att underhålla och utveckla dessa datamängder.

Jag vill gärna veta om öppna data finns att tillgå och var.
Specifikt är jag nyfiken på:
Kajakleder
Segelleder
Vandringsleder
Cykelleder

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Blekinge Län

Observera att detta är ett automatgenererat meddelande som du inte kan
svara på.

 

Länsstyrelsen Blekinge har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande
e-post varje arbetsdag.

I princip blir all post till Länsstyrelsen Blekinge allmän handling. Det
innebär bland annat att allmänheten och massmedia normalt har rätt att ta
del av innehållet i ditt meddelande.

 

Mer information om hur Länsstyrelsen Blekinge behandlar personuppgifter
[1]www.lansstyrelsen.se/dataskydd

 

Du kan följa ditt ärende via vårt webbdiarium 
[2]https://diarium.lansstyrelsen.se/Default...

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Länsstyrelsen Blekinge

 

Växel: 010-22 40 000

Besöksadress: Skeppsbrokajen 4

371 86 Karlskrona

[3]www.lansstyrelsen.se/blekinge

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
2. https://diarium.lansstyrelsen.se/Default...
3. http://www.lansstyrelsen.se/blekinge

K-RB-Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Blekinge Län

Hej

Det är regionen som är huvudman för ARK5. Jag har pratat lite med dem och vi förstår kanske inte riktigt frågan. Om det är en GPX-fil du vill ha så finns inte det för ARK56.
Är det något annat så kan du kontakta Niklas Kämpargård [e-postadress] som är ansvarig för ARK56 på regionen.

Hälsningar

Maria Strand
Enheten för naturförvaltning
[e-postadress]
Telefon 010-224 02 01
Växel 010-224 00 00
Länsstyrelsen Blekinge                                                                      
371 86 Karlskrona
Skeppsbrokajen 4
www.lansstyrelsen.se/blekinge

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Länsstyrelsen i Blekinge län <[e-postadress]>
Skickat: den 12 juli 2023 14:59
Till: K-RB-Naturförvaltning <naturforvaltning.[Länsstyrelsen i Blekinge Län e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - öppna data om Ark 56

Hej!
Se nedanstående fråga om ARK56, är det något som ni kan svara på¨?

/Ann-Marie

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #1949 e-postadress]>
Skickat: den 11 juli 2023 21:24
Till: Länsstyrelsen i Blekinge län <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - öppna data om Ark 56

Till Länsstyrelsen i Blekinge Län,

Jag står i Ronneby och läser på ett informationsskylt nära stationen om ARK56 som är ett nätverk av leder i Blekinge arkipelag.

Jag önskar att alla data i appen som även annonseras på skylten släpps som öppna data och att en tydlig dataägare utpekas för att underhålla och utveckla dessa datamängder.

Jag vill gärna veta om öppna data finns att tillgå och var.
Specifikt är jag nyfiken på:
Kajakleder
Segelleder
Vandringsleder
Cykelleder

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1949 e-postadress]

Är [Länsstyrelsen i Blekinge Län e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Länsstyrelsen i Blekinge Län? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------