Öppna data efterfrågas

Uppenbar Pseudonym gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Nordanstigs kommun

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Uppenbar Pseudonym

Till Nordanstigs kommun,

Jag önskar mig
digitaliseringsstrategi, digital handlingsplan, lista på medarbetare som jobbar med ansvar för öppna data och digitalisering inom er myndighet.

Jag önskar även datamängder med grillplatser, badplatser, m.m. från er.

Vi kan börja med badplatser, se https://nordanstig.se/startsida/sidor/up..., den listan vill jag ha som öppna data.

Denna begäran görs enligt lagen om öppna data. Ni har 4 veckor på att lämna ut.

Se https://lankadedata.se/spec/badplatser/ och rekommendationerna från DIGG

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Nordanstigs kommun

Vi har tagit emot ditt e-postmeddelande.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland
annat att allmänheten och massmedia normalt har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande.

De personuppgifter som du lämnar till oss via e-post kan komma att sparas
och behandlas enligt kommunens principer för dataskydd.

Du kan läsa mera på [1]http://www.nordanstig.se/gdpr

Hälsningar
Nordanstigs kommun
_____________________________________________________
Postadress
Box 56, 829 21 BERGSJÖ
Besöksadress
Södra Vägen 14, 829 50 BERGSJÖ
0652-360 00 växel
[2]nordanstig.se

Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar

References

Visible links
1. http://www.nordanstig.se/gdpr
2. http://www.nordanstig.se/

Björn Hylenius, Nordanstigs kommun

2 Bilagor

Hej,
Nordanstigs kommuns digitaliseringsstrategi är under utarbetande men i dagsläget har vi inget fastställt styrdokument på området. Tjänsten som IT- och digitaliseringsstrateg är för närvarande vakant. Vi har ingen medarbetare med särskilt ansvar för öppna data. Jag bifogar en sammanställning över badplatser, grillplatser med mera.

Vänligen
Björn Hylenius

Ekonomichef, Ekonomi och utvecklingsenheten
_________________________________________
Nordanstigs kommun 
Box 56, 829 21 BERGSJÖ
0652 - 361 63, 070 - 645 77 62
[e-postadress
www.nordanstig.se
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2017 e-postadress]>
Skickat: den 16 oktober 2023 08:04
Till: Nordanstigs kommun <[Nordanstigs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: **SPF Failure** begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data efterfrågas

Till Nordanstigs kommun,

Jag önskar mig
digitaliseringsstrategi, digital handlingsplan, lista på medarbetare som jobbar med ansvar för öppna data och digitalisering inom er myndighet.

Jag önskar även datamängder med grillplatser, badplatser, m.m. från er.

Vi kan börja med badplatser, se https://nordanstig.se/startsida/sidor/up..., den listan vill jag ha som öppna data.

Denna begäran görs enligt lagen om öppna data. Ni har 4 veckor på att lämna ut.

Se https://lankadedata.se/spec/badplatser/ och rekommendationerna från DIGG

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2017 e-postadress]

Är [Nordanstigs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Nordanstigs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Uppenbar Pseudonym

Till Björn Hylenius,

Tusen tack för informationen och ärligheten. Jag ser att alla fält inte är ifylda när i kolumnen "sköts av". Vill ni hjälpa mig förstå det?

Jag uppmanar er att jobba aktivt framöver med att publicera och underhålla datamängder som denna, kanske i samspel med andra kommuner i regionen och ha en gemensam ansvarig för öppna data? Alla små kommuner måste inte ha anställda själva som kan allt, det finns fördelar med att ingå samarbeten på tvären.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Björn Hylenius, Nordanstigs kommun

Hej,
Tack för dina synpunkter.
Om kolumnen "sköts av" inte är ifylld betyder det att Nordanstigs kommun sköter driften av badplatsen. I övriga fall anges den förening som har detta uppdrag åt Nordanstigs kommun.

Vänligen
Björn

Hälsningar
Björn Hylenius
Ekonomichef, Ekonomi och utvecklingsenheten
_________________________________________
Nordanstigs kommun 
Box 56, 829 21 BERGSJÖ
0652 - 361 63, 070 - 645 77 62
[e-postadress
www.nordanstig.se
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2017 e-postadress]>
Skickat: den 22 november 2023 15:41
Till: Björn Hylenius <[e-postadress]>
Ämne: **SPF Failure** Re: Sv: Begäran enligt Offentlighetsprincipen - Öppna data efterfrågas

Till Björn Hylenius,

Tusen tack för informationen och ärligheten. Jag ser att alla fält inte är ifylda när i kolumnen "sköts av". Vill ni hjälpa mig förstå det?

Jag uppmanar er att jobba aktivt framöver med att publicera och underhålla datamängder som denna, kanske i samspel med andra kommuner i regionen och ha en gemensam ansvarig för öppna data? Alla små kommuner måste inte ha anställda själva som kan allt, det finns fördelar med att ingå samarbeten på tvären.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

visa citerade sektioner