Medication, gender dysphoria

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Region Stockholm ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Dear Region Stockholm,
What medication will be prescribed to a gender-dysphoric girl of 16?

Yours faithfully,

Rachel Sanger