Medication, gender dysphoria

Rachel Sanger gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Region Stockholm

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Region Stockholm ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Dear Region Stockholm,
What medication will be prescribed to a gender-dysphoric girl of 16?

Yours faithfully,

Rachel Sanger