Till Stockholms stad,

Jag skulle vilja få ut Lönelista för trafikkontoret.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Nicklas Centring

Till Stockholms stad,

Jag väntar på min tidigare förfrågan om att få ut Lönelistan för trafikkontoret. När kan jag få materialet?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Nicklas Centring

Funktion Kommunstyrelsen, Stockholms stad

Hej!

Ditt mail har vidaresänts till trafikkontoret.

Vänliga hälsningar
Registraturet
Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Nicklas Centring <[Registrators #2041 e-postadress]>
Skickat: den 26 november 2023 14:30
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista trafikkontoret

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Stockholms stad,

Jag väntar på min tidigare förfrågan om att få ut Lönelistan för trafikkontoret. När kan jag få materialet?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Nicklas Centring

-------------------------------------------------------------------
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2041 e-postadress]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Maria Sahlin, Stockholms stad

2 Bilagor

Hej Nicklas,
vår personallista är för närvarande på 12 sidor.
Handlingen lämnas därför gärna ut mot den fastställda kostnaden på 54 kr
(den 10onde sidan kostar 50 kr och därefter 2 kr per sida) plus eventuellt
porto.
Önskar du handlingen digitalt så går det bra att betala med swish.
Vänligen återkom med ert telefonnummer så ordnar vi det. Önskas handlingen
per post behöver vi också en adress dit den ska skickas.
 

 

Maria Sahlin
HR-konsult

Trafikkontoret
Administration

Fleminggatan 4, Box 8311, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 35 022
E-post: [1][e-postadress]
[2]start.stockholm

[3][IMG]

[4][IMG]

Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
[5]start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://start.stockholm/
3. https://start.stockholm/
4. https://trafik.stockholm/nyahastigheter
5. https://start.stockholm/dataskydd