Lönelista med samtliga anställda på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Begäran blev framgångsrik.

Till Region Stockholm,

Jag skulle vilja begära ut lönelista med samtliga anställda på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Martin Nilsson

SF Funk HR, Region Stockholm

1 Bilaga

Hej,

Bifogar lönelista enligt önskemål.

Jag önskar dig en fortsatt fin dag.

 

Hälsningar

 

Anna Lyåsen

HR-Partner

Telefon: 070-737 47 14

[e-postadress]

 

 

Från: Maud Widén <[e-postadress]> För HSF Funk Registrator
Skickat: den 1 december 2023 10:11
Till: SF Funk HR <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista med samtliga
anställda på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Prioritet: Hög

 

 

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Martin Nilsson <[1][Registrators #2052 e-postadress]>
Skickat: den 1 december 2023 09:41
Till: Region Funk Stockholm <[2][Region Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista med samtliga
anställda på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 

Till Region Stockholm,

 

Jag skulle vilja begära ut lönelista med samtliga anställda på Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

 

Martin Nilsson

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[3]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[4][Registrators #2052 e-postadress]

 

Är [5][Region Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Region Stockholm? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[6][e-postadress]:

[7]https://handlingar.se/change_request/new...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[8]https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Registrators #2052 e-postadress]
2. mailto:[Region Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling]
3. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
4. mailto:[Registrators #2052 e-postadress]
5. mailto:[Region Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[e-postadress]
7. https://handlingar.se/change_request/new...
8. https://handlingar.se/help/officers