Jonas Bränning

Till Region Dalarna,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras;
https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

Region Dalarna

Ditt mail är mottaget och hanteras därmed av en registrator på Region Dalarna. Brevlådan öppnas endast under ordinarie kontorstid, helgfri vardag. Om du behöver kontakt med vården hänvisas du till www.1177.se<http://www.1177.se> eller 1177 på telefon.
Under en kort period mottas även mail till [e-postadress] via denna e-postlåda men tänk på att vi svarar via [Region Dalarna e-postadress för begäran om allmän handling] och hänvisar till den adressen.
I och med att man skickar mail till denna e-post blir det en allmän handling och kommer att hanteras därefter. Om ditt mail innehåller personuppgifter kommer de att behandlas utifrån att de ingår i en allmän handling. Information om hur vi hanterar personuppgifter finns att läsa på våran hemsida: https://www.regiondalarna.se/om-regionen...

Your mail has been received and handled by a registrar at the County Council Dalarna.
The letterbox is only opened during normal office hours, on a daily basis. If you need contact due to illnes, please visit www.1177.se<http://www.1177.se> or call 1177 by phone.
By sending mail to this e-mail, it becomes an official document If your mail contains personal information, they will be treated based on the fact that they are part of a general act. For more information about how we handle personal data, please read more on our website: https://www.regiondalarna.se/om-regionen...

Region Dalarna

1 Bilaga

Hej,

Se bifogat dokument .

Med vänlig hälsning
Mimmi

Gemensam utlämningsfunktion
Region Dalarna – Regionstyrelsens förvaltning – Planeringsenhet
Telefon: 023-49 00 78
E-post: [e-postadress]
www.regiondalarna.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1901 e-postadress]>
Skickat: den 25 maj 2023 11:00
Till: Region Dalarna <[Region Dalarna e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

VARNING: externt e-postmeddelande. Klicka INTE på några länkar och öppna INTE några bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Region Dalarna,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande information om leverantörsfakturor, från er leverantörsreskontra. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar de enskilda fakturorna utan endast grundläggande information om dessa enligt följande:

Verifikationsnummer,
Leverantörens namn,
Leverantörens organisationsnummer,
Ert kontonummer,
Kontobeskrivning,
Totalt belopp,
Registreringsdatum,
Förvaltning (köparen),
Fakturanummer.

Jag önskar få tillgång till denna data för september månad 2022 i ett CSV-format (kommaseparerad fil). Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor.

Idag finns det flera kommuner som publicerar denna information som öppna data. Dessa är Göteborg, Lidingö, Södertälje och Umeå. Även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, publicerar denna data öppet. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se, sök på ’leverantörsfakturor’.

För er kännedom har DIGG tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras; https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1901 e-postadress]

Är [Region Dalarna e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region Dalarna? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Jonas Bränning

Till Region Dalarna,

Tack för informationen, men den är inte komplett. Jag kan inte utläsa vilken verksamhet som köpt de olika produkterna och tjänsterna. Det står endast ett kostnadsställe.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

Region Dalarna

1 Bilaga

Hej!

Här kommer listan kompletterad med kostnadsställenamn i klartext!

Med vänlig hälsning
Mimmi

Gemensam utlämningsfunktion
Region Dalarna – Regionstyrelsens förvaltning – Planeringsenhet
Telefon: 023-49 00 78
E-post: [e-postadress]
www.regiondalarna.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1901 e-postadress]>
Skickat: den 26 maj 2023 08:52
Till: Region Dalarna <[Region Dalarna e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

VARNING: externt e-postmeddelande. Klicka INTE på några länkar och öppna INTE några bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Region Dalarna,

Tack för informationen, men den är inte komplett. Jag kan inte utläsa vilken verksamhet som köpt de olika produkterna och tjänsterna. Det står endast ett kostnadsställe.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

visa citerade sektioner

Jonas Bränning

Till Region Dalarna,

Tack för väldigt snabb och professionell hantering av min begäran!

Jag passar på att önska dig en trevlig helg!

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

Region Dalarna

Tack desamma!

Med vänlig hälsning
Mimmi

Gemensam utlämningsfunktion
Region Dalarna – Regionstyrelsens förvaltning – Planeringsenhet
Telefon: 023-49 00 78
E-post: [e-postadress]
www.regiondalarna.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jonas Bränning <[Registrators #1901 e-postadress]>
Skickat: den 26 maj 2023 11:02
Till: Region Dalarna <[Region Dalarna e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra för september 2022

VARNING: externt e-postmeddelande. Klicka INTE på några länkar och öppna INTE några bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Region Dalarna,

Tack för väldigt snabb och professionell hantering av min begäran!

Jag passar på att önska dig en trevlig helg!

Med vänlig hälsning,
Jonas Bränning

visa citerade sektioner