Till Bolagsverket,

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti 2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande kontaktinformation för svenska organisationer från ert organisations- eller företagsregister exklusive enskilda näringsidkare eftersom deras organisationsnummer består av personnummer som kan betraktas som känslig identifierare. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar känsliga persondata som personnummer eller sekretessbelagd data utan endast grundläggande kontaktinformation om dessa svenska organisationer och företag, gärna enligt följande datamodell nedan. De rader uppmärkta med en asterisk (*) efter egenskaper nedanför är de jag främst begär tillgång till.

status (om ni upprätthåller status för organisationen (t.ex. aktivt/vilande/avvecklat/annan) *

id (om ni upprätthåller organisationsnummer, ej personnummer) *

display_name (om ni har eventuellt varumärkesnamn eller visningsnamn) legal_name (juridiska namnet på organisationen) *

url (om ni har URL för organisationens webbsida) *

email (om ni har en e-postadress till organisationen) *

generic_url (om ni har URL till företagets sida om integritetspolicy och GDPR) *

generic_email (om ni har generell e-postadress om integritet och GDPR för organisationen)*

generic_note (om ni har generell anteckning om integritet och GDPR för organisationen) *

department (om ni har information om organisationens avdelning för GDPR-frågor )

street_address (om ni har information om organisationens gatuadress)

city (om ni har information om organisationens postort)

neighbourhood (om ni har information om organisationens stadsdel)

postal_code (om ni har information om organisationens postkod)

region (om ni har information om organisationens län)

country (om ni har information om organisationens land, troligen Sverige)

custom_identifier (om ni har anpassade identifierare)

identifiers (om ni har beständig unik identifierare)

access_url (om ni har URL till organisationens sida om att hämta personuppgifter enligt GDPR)

access_email (om ni har e-postadress till organisationen för att hämta personuppgifter enligt GDPR)

access_note (om ni har anteckningar om organisationen gällande hämtning av personuppgifter enligt GDPR)

deletion_url (om ni har URL till organisationens sida om radering av personuppgifter enligt GDPR)

deletion_email (om ni har e-postadress till organisationen gällande att radera personuppgifter enligt GDPR)

deletion_note (om ni har anteckningar om organisationen gällande radering av personuppgifter enligt GDPR)

portability_url (om ni har URL till organisationens sida gällande flytt av personuppgifter enligt GDPR)

portability_email (om ni har e-postadress till organisationen gällande flytt av personuppgifter enligt GDPR)

portability_note (om ni har anteckning om organisationens sida gällande flytt av personuppgifter enligt GDPR)

correction_url (om ni har URL till organisationens sida gällande korrigering av personuppgifter enligt GDPR)

correction_email (om ni har e-postadress för organisationen gällande korrigering av personuppgifter enligt GDPR)

correction_note (om ni har anteckningar om organisationens sida gällande korrigering enligt GDPR)

Jag önskar få tillgång till denna senaste data för januari 2024 i en eller flera tabellfiler, helst öppna format som ett CSV-format (kommaseparerad fil) eller JSON-API. Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom fyra (4) veckor. Denna data jag frågar om kommer mycket troligtvis att omfattas av EU:s genomförandeakt för High Value Datasets (HVD) och tvingas bli öppna data i alla EU-länder. Jag välkomnar även om data finns kontinuerligt tillgängligt enligt EU:s datamodell-standard Core Vocabularies.

Idag finns det flera myndigheter som publicerar icke-känslig data som denna jag efterfrågar som så kallade öppna data. Dessa är t.ex. Arbetsförmedlingen (AF), Skatteverket (SKV), Myndigheten för digital förvaltning (Digg), Försäkringskassan (FK), Skolverket med flera. Om ni vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till https://www.dataportal.se och filtrera fram dem under avsnittet “Data & API:er”.

För er kännedom har Myndigheten för digital förvaltning (Digg) tagit fram en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om vidareutnyttjande av data bör besvaras: https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Tord

noreply@bolagsverket.se, Bolagsverket

1 Bilaga

[1]cid:image001.jpg@01D15502.467344F0

Vi har tagit emot ditt e-postmeddelande och kommer att ta hand om det så
snart som möjligt.

We have received your email and will attend to it as soon as possible.

 

På vår webbplats [2]bolagsverket.se kan du hitta mer information om att
starta och driva företag. Där kan du också följa dina ärenden hos oss.

 

[3]Söka ett ärende eller se om en årsredovisning har kommit in

 

Detta är ett automatiskt svarsmeddelande som du inte kan svara på.

This is an automated response. Please do not reply.

 

Om du vill kontakta oss eller skicka in fler uppgifter hittar du våra
kontaktuppgifter längst ner.

 

________________________________________________
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall
Telefon: 0771-670 670
[4]http://www.bolagsverket.se
[5][Bolagsverket e-postadress för begäran om allmän handling]
[6][e-postadress]

[7][e-postadress]

[8][e-postadress]

Tänk på miljön innan du skriver ut det här e-postmeddelandet!
Förenkla ditt företagande - använd våra e-tjänster

 

References

Visible links
2. http://www.bolagsverket.se/
3. https://sokarende.bolagsverket.se/mia/
4. http://www.bolagsverket.se/
5. mailto:[Bolagsverket e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[e-postadress]
7. mailto:[e-postadress]
8. mailto:[e-postadress]

urval@bolagsverket.se, Bolagsverket

Hej!

 

Bolagsverket är en avgiftsfinansierad myndighet som tar betalt för de
handlingar och den information som beställs från oss.

 

Du kan beställa en urvalslista. En urvalslista är det som närmast
efterliknar det du beskrivit i ditt mejl och möjliggör utsökning av valda
företagsformer med specifika parametrar.

 

Du kan välja mellan följande alternativ när det gäller information om
varje företag.

 

1. Standarduppgifter - företagens namn, adress och organisationsnummer,
registreringsdatum, verksamhet, räkenskapsår, statuskod, statusdatum (ex.
konkurs).

 

2. Standarduppgifter + namn och adress till en av personerna som
företräder företagen samt firmateckning.

 

3. Standarduppgifter + namn och adress till alla personer som företräder
företagen samt firmateckning.

 

Du kan läsa mer samt göra en beställning via vårt [1]webformulär,”Beställ
urval”.

 

Kostnaden för urvalslista med information om företag kostar 290 kr för de
första hundra företagen och 210 kr för varje nytt påbörjat hundratal. Moms
tillkommer. Prissättningen gäller till och med 3000 företag, därefter
lämnar vi offert.

 

Om du fyller i beställningsformuläret, återkommer vi sedan med en
antal-och prisuppgift. Du måste först godkänna att du vill beställa mot
angiven kostnad innan vi skickar dig informationen.

 

 

Med vänlig hälsning

Lukas Ekstål

Informationsförsörjningsenheten

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall , Telefon: 0771-670 670

[2][Bolagsverket e-postadress för begäran om allmän handling] - [3]http://www.bolagsverket.se

 

Tänk på miljön innan du skriver ut det här e-postmeddelandet!

Förenkla ditt företagande – använd våra e-tjänster!

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Tord Dellsén <[4][Registrators #2104 e-postadress]>

Skickat: den 10 januari 2024 13:42

Till: [5][Bolagsverket e-postadress för begäran om allmän handling]

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kontaktuppgifter till
Svenska organisationer i näringlivsregistret

 

Till Bolagsverket,

 

Med hänvisning till den nya öppna datalag som trädde i kraft den 1 augusti
2022 (lag 2022:818) önskar jag begära ut data för vidareutnyttjande.

 

Den data som jag begär ut för vidareutnyttjande är grundläggande
kontaktinformation för svenska organisationer från ert organisations-
eller företagsregister exklusive enskilda näringsidkare eftersom deras
organisationsnummer består av personnummer som kan betraktas som känslig
identifierare. Jag vill vara tydlig med att jag inte efterfrågar känsliga
persondata som personnummer eller sekretessbelagd data utan endast
grundläggande kontaktinformation om dessa svenska organisationer och
företag, gärna enligt följande datamodell nedan. De rader uppmärkta med en
asterisk (*) efter egenskaper nedanför är de jag främst begär tillgång
till.

 

status (om ni upprätthåller status för organisationen (t.ex.
aktivt/vilande/avvecklat/annan) *

 

id (om ni upprätthåller organisationsnummer, ej personnummer) *

 

display_name (om ni har eventuellt varumärkesnamn eller visningsnamn)
legal_name (juridiska namnet på organisationen) *

 

url (om ni har URL för organisationens webbsida) *

 

email (om ni har en e-postadress till organisationen) *

 

generic_url (om ni har URL till företagets sida om integritetspolicy och
GDPR) *

 

generic_email (om ni har generell e-postadress om integritet och GDPR för
organisationen)*

 

generic_note (om ni har generell anteckning om integritet och GDPR för
organisationen) *

 

department (om ni har information om organisationens avdelning för
GDPR-frågor )

 

street_address (om ni har information om organisationens gatuadress)

 

city (om ni har information om organisationens postort)

 

neighbourhood (om ni har information om organisationens stadsdel)

 

postal_code (om ni har information om organisationens postkod)

 

region (om ni har information om organisationens län)

 

country (om ni har information om organisationens land, troligen Sverige)

 

custom_identifier (om ni har anpassade identifierare)

 

identifiers (om ni har beständig unik identifierare)

 

access_url (om ni har URL till organisationens sida om att hämta
personuppgifter enligt GDPR)

 

access_email (om ni har e-postadress till organisationen för att hämta
personuppgifter enligt GDPR)

 

access_note (om ni har anteckningar om organisationen gällande hämtning av
personuppgifter enligt GDPR)

 

deletion_url (om ni har URL till organisationens sida om radering av
personuppgifter enligt GDPR)

 

deletion_email (om ni har e-postadress till organisationen gällande att
radera personuppgifter enligt GDPR)

 

deletion_note (om ni har anteckningar om organisationen gällande radering
av personuppgifter enligt GDPR)

 

portability_url (om ni har URL till organisationens sida gällande flytt av
personuppgifter enligt GDPR)

 

portability_email (om ni har e-postadress till organisationen gällande
flytt av personuppgifter enligt GDPR)

 

portability_note (om ni har anteckning om organisationens sida gällande
flytt av personuppgifter enligt GDPR)

 

correction_url (om ni har URL till organisationens sida gällande
korrigering av personuppgifter enligt GDPR)

 

correction_email (om ni har e-postadress för organisationen gällande
korrigering av personuppgifter enligt GDPR)

 

correction_note (om ni har anteckningar om organisationens sida gällande
korrigering enligt GDPR)

 

Jag önskar få tillgång till denna senaste data för januari 2024 i en eller
flera tabellfiler, helst öppna format som ett CSV-format (kommaseparerad
fil) eller JSON-API. Enligt öppna datalagen ska min begäran besvaras inom
fyra (4) veckor. Denna data jag frågar om kommer mycket troligtvis att
omfattas av EU:s genomförandeakt för High Value Datasets (HVD) och tvingas
bli öppna data i alla EU-länder. Jag välkomnar även om data finns
kontinuerligt tillgängligt enligt EU:s datamodell-standard Core
Vocabularies.

 

Idag finns det flera myndigheter som publicerar icke-känslig data som
denna jag efterfrågar som så kallade öppna data. Dessa är t.ex.
Arbetsförmedlingen (AF), Skatteverket (SKV), Myndigheten för digital
förvaltning (Digg), Försäkringskassan (FK), Skolverket med flera. Om ni
vill ta del av hur deras datafiler ser ut så hänvisar jag er till
[6]https://www.dataportal.se och filtrera fram dem under avsnittet “Data &
API:er”.

 

För er kännedom har Myndigheten för digital förvaltning (Digg) tagit fram
en vägledning till offentliga myndigheter, som beskriver hur en begäran om
vidareutnyttjande av data bör besvaras:
[7]https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Med vänlig hälsning,

Tord

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[8]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[9][Registrators #2104 e-postadress]

 

Är [10][Bolagsverket e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Bolagsverket? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [11][e-postadress]:

[12]https://handlingar.se/change_request/new...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[13]https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://bolagsverket.se/be/sok/urvalslis...
2. mailto:[Bolagsverket e-postadress för begäran om allmän handling]
3. http://www.bolagsverket.se/
4. mailto:[Registrators #2104 e-postadress]
5. mailto:[Bolagsverket e-postadress för begäran om allmän handling]
6. https://www.dataportal.se/
7. https://www.digg.se/kunskap-och-stod/opp...
8. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
9. mailto:[Registrators #2104 e-postadress]
10. mailto:[Bolagsverket e-postadress för begäran om allmän handling]
11. mailto:[e-postadress]
12. https://handlingar.se/change_request/new...
13. https://handlingar.se/help/officers

Hej och tack för svaret,
jag är inte intresserad av att köpa information
Vänliga hälsningar,
Tord