Kommunens arkivbeskrivning och eller beskrivning av kommunens allmänna handlingar

Huddinge kommun hade inte den begärda informationen.

Hej [Authority name]!

Jag skulle vilja begär ut kommunens arkivbeskrivning och eller beskrivning av kommunens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Elenor

Servicecenter, Huddinge kommun

1 Bilaga

Hej!

 

Vi har tagit emot ditt mail och kommer att återkomma till dig så snart vi
kan.

Ärendenummer: [2023SC40359]

Om ditt ärende är akut vänligen ring oss på 08-535 300 00.

 

Under våren får vi många frågor om bygglov och det innebär att
återkoppling på dessa ärenden tar längre tid just nu.

  

Vi genomför just nu en servicemätning i hur du upplever kommunens service
och bemötande.

Du kan komma att få ett mail med en länk till en undersökning som vi
hoppas att du har möjlighet att svara på.

 

 

 

Servicecenter

Kommunstyrelsens förvaltning

Huddinge kommun

141 85 Huddinge

 

 

H[1]uddinge.se

References

Visible links
1. http://www.huddinge.se/

Servicecenter, Huddinge kommun

1 Bilaga

Hej,

Ditt ärende [2023SC40359] har vidarebefordrats till Kommunstyrelsens
förvaltning för vidare hantering.

  

 

(Detta är ett automatiskt meddelande från kundtjänstsystemet)

 

 

Servicecenter

Kommunstyrelsens förvaltning

Huddinge kommun

141 85 Huddinge

 

 

H[1]uddinge.se

 

References

Visible links
1. http://www.huddinge.se/

Postlåda-KSF Kommunarkivet (Gemensam brevlåda), Huddinge kommun

1 Bilaga

Hej Elenor!

 

Vi har ingen allmän arkivbeskrivning för Huddinge kommun, då Huddinge
kommun inte är en enskild arkivbildare. Det finns däremot
arkivbeskrivningar för de individuella nämnderna. Vilken arkivbildare är
du intresserad av att se?

 

Bifogar länk till arkivets sida på Huddinges hemsida: [1]Arkiv
(huddinge.se) samt kommunens diarier: [2]Sök i kommunens diarier
(huddinge.se) om de kan vara till hjälp.

 

Med vänliga hälsningar

 

Ella Kaijser

Arkivarie

0702052477

 

Administrativa sektionen

Kommunstyrelsens förvaltning

Huddinge kommun

141 85 Huddinge

 

[3]huddinge.se

 

 

 

Från: Servicecenter <[e-postadress]>
Skickat: den 4 maj 2023 10:16
Till: Postlåda-KSF Kommunarkivet (Gemensam brevlåda)
<[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens
arkivbeskrivning och eller beskrivning av kommunens allmänna handlingar
[2023SC40359]

 

Hej,

 

Den här handlingen har kommit till kommunens officiella e-postlåda och
sänds till er för åtgärd och återkoppling till kund.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Beatrice

Samhällsvägledare

08-535 300 00

 

Servicecenter

Kommunstyrelsens förvaltning

Huddinge kommun

141 85 Huddinge

 

 

[4]huddinge.se

Från: Elenor <[5][Registrators #1823 e-postadress]>
Skickat: den 3 maj 2023 20:10
Till: Postlåda-Huddinge kommun (Servicecenter) <[6][e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens arkivbeskrivning
och eller beskrivning av kommunens allmänna handlingar

Hej [Authority name]!

Jag skulle vilja begär ut kommunens arkivbeskrivning och eller beskrivning
av kommunens allmänna handlingar.

Om den finns på er hemsida så räcker en länk dit.

Hör av er vid funderingar!

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[7]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:
[8][Registrators #1823 e-postadress]

Är [9][Huddinge kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Huddinge kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [10][e-postadress]:
[11]https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[12]https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

E-post, brev eller fax som kommer till Huddinge kommun blir allmän
handling enligt [13]offentlighetsprincipen.
Personuppgifter hanteras enligt [14]dataskyddsförordningen (GDPR).

References

Visible links
1. https://www.huddinge.se/organisation-och...
2. https://www.huddinge.se/organisation-och...
3. http://www.huddinge.se/
4. http://www.huddinge.se/
5. mailto:[Registrators #1823 e-postadress]
6. mailto:[e-postadress]
7. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
8. mailto:[Registrators #1823 e-postadress]
9. mailto:[Huddinge kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
10. mailto:[e-postadress]
11. https://handlingar.se/change_request/new...
12. https://handlingar.se/help/officers
13. https://www.huddinge.se/offentlighetspri...
14. https://huddinge.se/gdpr