Hyreskontrakt Bromma stadsdelsförvaltning

david andersson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Fastighetskontoret

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Fastighetskontoret,

Jag önskar ta del av hyreskontraktet mellan fastighetskontoret och Bromma stadsdelsförvaltning gällande lokalen Stora Ängby 1:1, Liljegrensvägen 5

Med vänlig hälsning,

Info FSK fastighetskontoret, Fastighetskontoret

Hej,

 

Tack för ditt mail till Fastighetskontoret.

Härmed bekräftas att vi har tagit emot ditt e-postmeddelande. Vi hanterar
ditt ärende och återkommer så fort som möjligt.

 

Observera att detta är ett automatiskt svarsmail som ej går att besvara.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Fastighetskontoret i Stockholms stad

 

Arkiv och Registratur

Box 8312, 104 20 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 4

Telefon: 08-508 27 017

[1]www.stockholm.se/fastighetskontoret

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd  hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter

 

References

Visible links
1. http://www.stockholm.se/fastighetskontoret Ctrl+Klicka eller tryck om du vill följa länken
http://www.stockholm.se/fastighetskontoret

Info FSK fastighetskontoret, Fastighetskontoret

1 Bilaga

Hej!

Härmed bekräftas att vi tagit emot din begäran om utlämning av allmänna
handling.

Din förfrågan har skickats vidare till ansvarig handläggare som kommer
sammanställa informationen samt göra en bedömning om sekretess förekommer
i den efterfrågade informationen.

 

Med vänliga hälsningar

 

Astrid Svenhage Krog

Registrator

 

Fastighetskontoret

HR, Arkiv och Registratur

Box 8312, 104 20 Stockholm

Besöksadress: Fleminggatan 4

Telefon: 08-508 27 017

E-post: [1][Fastighetskontoret e-postadress för begäran om allmän handling]

[2]www.stockholm.se/fastighetskontoret

 

[3]Stockholms stad_logotyp

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: david andersson <[Registrators #2091 e-postadress]>
Skickat: den 20 december 2023 18:46
Till: Info FSK fastighetskontoret <[Fastighetskontoret e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Hyreskontrakt Bromma
stadsdelsförvaltning

 

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på
länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet
att innehållet är säkert.

 

 

Till Fastighetskontoret,

 

Jag önskar ta del av hyreskontraktet mellan fastighetskontoret och Bromma
stadsdelsförvaltning gällande lokalen Stora Ängby 1:1, Liljegrensvägen 5

 

Med vänlig hälsning,

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[4]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[5][Registrators #2091 e-postadress]

 

Är [6][Fastighetskontoret e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Fastighetskontoret? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[7][e-postadress]:

[8]https://handlingar.se/change_request/new...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[9]https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Fastighetskontoret e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://www.stockholm.se/fastighetskontoret
4. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
5. mailto:[Registrators #2091 e-postadress]
6. mailto:[Fastighetskontoret e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. https://handlingar.se/change_request/new...
9. https://handlingar.se/help/officers

Hans Vesterberg, Fastighetskontoret

2 Bilagor

Hej David,

 

Tack för frågan gällande hyreskontrakt enligt nedan. Bifogar gällande
kontrakt.

 

 

Till Fastighetskontoret,

 

Jag önskar ta del av hyreskontraktet mellan fastighetskontoret och Bromma
stadsdelsförvaltning gällande lokalen Stora Ängby 1:1, Liljegrensvägen 5

 

Med vänlig hälsning,

 

-------------------------------------------------------------------

 

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818)
om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data
[1]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och
pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar
till denna begäran:

[2][Registrators #2091 e-postadress]

 

Är [3][Fastighetskontoret e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Fastighetskontoret? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[4][e-postadress]:

[5]https://handlingar.se/change_request/new...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[6]https://handlingar.se/help/officers

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

//Hans

 

Hans Vesterberg, Förvaltare

 

Fastighetskontoret, Fastighetsavdelningen

Besöksadress: Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm

Postadress: Box 8312, 104 20 Stockholm

Telefon: 08-508 27 047

E-post: [7][e-postadress

[8]fastighetskontoret.stockholm

 

 

[9]http://intranat.stockholm.se/PageFiles/4...

 

Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelse i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
[10]start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

 

 

References

Visible links
1. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...
2. mailto:[Registrators #2091 e-postadress]
3. mailto:[Fastighetskontoret e-postadress för begäran om allmän handling]
4. mailto:[e-postadress]
5. https://handlingar.se/change_request/new...
6. https://handlingar.se/help/officers
7. mailto:[e-postadress]
8. http://fastighetskontoret.stockholm/
10. http://www.stockholm.se/dataskydd