Uppenbar Pseudonym

Till Institutet för språk och folkminnen,

I er nyligen frisläppta öppna data hittade jag följande fil:
https://sprakresurser.isof.se/Termlistor...

I den finns filen:
Musiketnologi-Visarkivet_imkand.txt

I den filen ser datan såhär ut:
"svTE ackord
svUPTE tonika
svUPTE subdominant
svUPTE dominant
svDF samklang av tre eller flera toner
svRETE funktionsharmonik, tonplats
svAN I västerländsk funktionsharmonisk musik ges olika ackord olika funktion i ett harmoniskt förlopp (jfr funktionsharmonik). De vanligaste funktionerna är tonika (T), subdominant (S) och dominant (D). Om en ackompanjemang bygger på en västerländsk durskala bildas (T) av en treklang utgående från grundtonen, (S) från den fjärde tonplatsen och (D) från tonplats fem."

Jag hittar ingen information om vad dessa betyder (gissar att det är källor):
* svTE
* svUPTE
* svDF
* svRETE
* svAN

Jag sökte efter den översta på er hemsida och hittade nada. Det här sänker värdet på datamängden ifråga till nära noll från mitt perspektiv som datakonsument.

Skulle ni kunna förklara i era datamängder vad alla källor och begrepp betyder? Förslagsvis genom att göra en semantisk vokabulär i RDF?
Alternativt kan ni kasta handduken i ringen och bara ge mig svaret på dessa ovanför

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

Per-Anders Pennlöv,

Hej!

Jag kommer vidarebefordra dina frågor till ett antal kollegor och återkommer till dig med ett samlat svar så snart jag kan.

Vänliga hälsningar

Per-Anders Pennlöv
IT-arkivarie

Institutet för språk och folkminnen (Isof)
Direkt: 070-1880930 | Växel: 0200-28 33 33 | www.isof.se

När du skickar e-post till Isof innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur Isof behandlar personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: SOF Diariet <[e-postadress]>
Skickat: den 11 december 2023 11:28
Till: Per-Anders Pennlöv <[e-postadress]>
Ämne: Dnr 421-23/2118

Fråga om begrepp i öppna data
-----------------------
2023-12-11

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym < >
Skickat: den 11 december 2023 10:31
Till: SOF Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Förklaring av begrepp i öppna data

Till Institutet för språk och folkminnen,

I er nyligen frisläppta öppna data hittade jag följande fil:
https://sprakresurser.isof.se/Termlistor...

I den finns filen:
Musiketnologi-Visarkivet_imkand.txt

I den filen ser datan såhär ut:
"svTE ackord
svUPTE tonika
svUPTE subdominant
svUPTE dominant
svDF samklang av tre eller flera toner
svRETE funktionsharmonik, tonplats
svAN I västerländsk funktionsharmonisk musik ges olika ackord olika funktion i ett harmoniskt förlopp (jfr funktionsharmonik). De vanligaste funktionerna är tonika (T), subdominant (S) och dominant (D). Om en ackompanjemang bygger på en västerländsk durskala bildas (T) av en treklang utgående från grundtonen, (S) från den fjärde tonplatsen och (D) från tonplats fem."

Jag hittar ingen information om vad dessa betyder (gissar att det är källor):
* svTE
* svUPTE
* svDF
* svRETE
* svAN

Jag sökte efter den översta på er hemsida och hittade nada. Det här sänker värdet på datamängden ifråga till nära noll från mitt perspektiv som datakonsument.

Skulle ni kunna förklara i era datamängder vad alla källor och begrepp betyder? Förslagsvis genom att göra en semantisk vokabulär i RDF?
Alternativt kan ni kasta handduken i ringen och bara ge mig svaret på dessa ovanför

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2084 e-postadress]

Är [ISOF e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Institutet för språk och folkminnen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

VARNING: Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.
CAUTION: Do not click on links or open attachments unless you recognise the sender and know the content is safe.

382AnNy
-----------------------

Texten nedan måste finnas kvar i all konversation gällande detta ärende [202302118]

Per-Anders Pennlöv,

Hej!

När vi släppte vår öppna data gjorde vi det i befintligt skick. Då datan är insamlad från flera olika källor och över en lång tid så innebär det att den ibland kan innehålla förkortningar som för vissa förefaller självklara men som i själva verket är svårtydda och sänker värdet på datan. Som arkivarie är det tyvärr ett problem jag stöter på ganska ofta och som jag arbetar med att minimera för framtida användare.

Tack för dina synpunkter.

Vänliga hälsningar

Per-Anders Pennlöv
IT-arkivarie

Institutet för språk och folkminnen (Isof)
Direkt: 070-1880930 | Växel: 0200-28 33 33 | www.isof.se

När du skickar e-post till Isof innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur Isof behandlar personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: SOF Diariet <[e-postadress]>
Skickat: den 11 december 2023 11:28
Till: Per-Anders Pennlöv <[e-postadress]>
Ämne: Dnr 421-23/2118

Fråga om begrepp i öppna data
-----------------------
2023-12-11

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym < >
Skickat: den 11 december 2023 10:31
Till: SOF Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Förklaring av begrepp i öppna data

Till Institutet för språk och folkminnen,

I er nyligen frisläppta öppna data hittade jag följande fil:
https://sprakresurser.isof.se/Termlistor...

I den finns filen:
Musiketnologi-Visarkivet_imkand.txt

I den filen ser datan såhär ut:
"svTE ackord
svUPTE tonika
svUPTE subdominant
svUPTE dominant
svDF samklang av tre eller flera toner
svRETE funktionsharmonik, tonplats
svAN I västerländsk funktionsharmonisk musik ges olika ackord olika funktion i ett harmoniskt förlopp (jfr funktionsharmonik). De vanligaste funktionerna är tonika (T), subdominant (S) och dominant (D). Om en ackompanjemang bygger på en västerländsk durskala bildas (T) av en treklang utgående från grundtonen, (S) från den fjärde tonplatsen och (D) från tonplats fem."

Jag hittar ingen information om vad dessa betyder (gissar att det är källor):
* svTE
* svUPTE
* svDF
* svRETE
* svAN

Jag sökte efter den översta på er hemsida och hittade nada. Det här sänker värdet på datamängden ifråga till nära noll från mitt perspektiv som datakonsument.

Skulle ni kunna förklara i era datamängder vad alla källor och begrepp betyder? Förslagsvis genom att göra en semantisk vokabulär i RDF?
Alternativt kan ni kasta handduken i ringen och bara ge mig svaret på dessa ovanför

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Uppenbar Pseudonym

-------------------------------------------------------------------

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2084 e-postadress]

Är [ISOF e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Institutet för språk och folkminnen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/change_request/new...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

VARNING: Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.
CAUTION: Do not click on links or open attachments unless you recognise the sender and know the content is safe.

382AnNy
-----------------------

Texten nedan måste finnas kvar i all konversation gällande detta ärende [202302118]

Uppenbar Pseudonym

Till Per-Anders Pennlöv,

Jag förstår dilemmat. Skulle ni då kunna lägga in READMEs eller liknande som förklarar läget så jag som datakonsument vet hur landet ligger?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

Per-Anders Pennlöv,

Hej,

Jag måste vidarebefordra den här frågan till mina kollegor som jobbar mer med tekniska frågor. Jag återkommer till dig så snart jag kan.

Vänliga hälsningar

Per-Anders Pennlöv
IT-arkivarie

Institutet för språk och folkminnen (Isof)
Direkt: 070-1880930 | Växel: 0200-28 33 33 | www.isof.se

När du skickar e-post till Isof innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur Isof behandlar personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2084 e-postadress]>
Skickat: den 19 december 2023 11:06
Till: Per-Anders Pennlöv <[e-postadress]>
Ämne: Re: VB: Dnr 421-23/2118

Till Per-Anders Pennlöv,

Jag förstår dilemmat. Skulle ni då kunna lägga in READMEs eller liknande som förklarar läget så jag som datakonsument vet hur landet ligger?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

visa citerade sektioner

Per-Anders Pennlöv,

Hej!

Jag har pratat med våra utvecklare nu och vi har bestämt att vi tar med oss din fråga in i arbetet med utveckla hela verksamheten med öppna data vid Isof. Det är, som jag tror jag nämnt, ett område som kommer prioriteras under 2024 och som jag glatt kan konstatera att vi fått resurser avsatt för. Jag är tacksam för dina synpunkter. Arbetet med öppna data och tillgänglighet syftar ju till sist mot att göra det lättare för er som använder vår data.

Vänliga hälsningar

Per-Anders Pennlöv
IT-arkivarie

Institutet för språk och folkminnen (Isof)
Direkt: 070-1880930 | Växel: 0200-28 33 33 | www.isof.se

När du skickar e-post till Isof innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur Isof behandlar personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Uppenbar Pseudonym <[Registrators #2084 e-postadress]>
Skickat: den 19 december 2023 11:06
Till: Per-Anders Pennlöv <[e-postadress]>
Ämne: Re: VB: Dnr 421-23/2118

Till Per-Anders Pennlöv,

Jag förstår dilemmat. Skulle ni då kunna lägga in READMEs eller liknande som förklarar läget så jag som datakonsument vet hur landet ligger?

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,

Uppenbar Pseudonym

visa citerade sektioner