Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Erik vänligen logga in och låt alla veta.

Enköpings hyresbostäder avtal med kommunikationsoperatör för fibernät

Vi väntar på Erik för att läsa det senaste svaret och uppdatera dess status.

Till Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder,

Önskar kopia på gällande avtal med kommunikationsoperatören Open Universe för fibernätet i era fastigheter.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Erik

Till Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder,

Ni har inte svarat på denna begäran inom rimlig tid, vänligen behandla detta och återkom skyndsamt.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Erik

Victor Carlén, Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder

1 Bilaga

VICTOR CARLÉN
Inköpsansvarig
AB Enköpings Hyresbostäder
Box 3051
745 03 Enköping
Växel: 0171-62 58 20
Direkt: 0171-62 78 24
www.ehb.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Erik <[Registrators #2106 e-postadress]>
Skickat: den 26 januari 2024 07:50
Till: AB Enköpings Hyresbostäder Info <[EHB e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Enköpings hyresbostäder avtal med kommunikationsoperatör för fibernät

Varning: Detta meddelande kommer inte från någon inom din egen organisation. Klicka inte på länkar eller bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att bilagan är säker.

Till Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder,

Ni har inte svarat på denna begäran inom rimlig tid, vänligen behandla detta och återkom skyndsamt.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Erik

-------------------------------------------------------------------
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lag...

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2106 e-postadress]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Vi vet inte om det senaste svaret på denna begäran innehåller information eller inte – om du är Erik vänligen logga in och låt alla veta.